по-русски  česky  română 

Căutare avansată

Viza de tranzit

Actele necesare

1.      Paşaport de străinătate, valabil cel puţin trei luni după expirarea vizei solicitate şi care are cel puţin două pagini curate;

2.      Copia paginii din paşaport, care include datele personale;

3.      O fotografie color de dimensiunea 3,5×4,5 cm, nu mai veche de 6 luni;

4.      Asigurarea medicală de sănătate ce acoperă suma de 30 000 EUR şi include repatrierea, precum şi bonul de plată pentru asigurare;

5.      Formularul Schengen completat citeţ cu litere latine şi semnat, care poate fi obţinut la Secţia Consulară sau pe site-ul www.mzv.cz ∕chisinau;

6.      Paşapoarte vechi şi copiile vizelor Schengen (dacă ele există);

7.      Viza valabilă pentru ţara de destinaţie;

8.      Acte care dovedesc călătoria (acte pentru automobil sau bilete de călătorie, rezervare de hotel în cazul în care durata tranzitului e mai mare de o zi);

9.      Buletin de identitate. În cazul copiilor de până la 18 ani – certificat de naştere  şi procură ce permite plecarea peste hotarele ţării, semnată de către persoana tutelară, care nu va călători alături de minor;

10.  Dovadă a existenţei mijloacelor financiare suficiente (copia cardului bancar de circuit internaţional însoţit de un  extras recent din bancomat sau de istoria contului pentru perioada ultimelor trei luni, sau cecuri de călătorie semnate de solicitant);

Toate actele se prezintă la Secţia Consulară în original, precum şi copiile acestora.

Secţia Consulară îşi rezervă dreptul de a solicita acte suplimentare.