по-русски  česky  română 

Căutare avansată

Vizită oficială

Actele necesare

1.      Paşaport de străinătate, valabil cel puţin trei luni după expirarea vizei solicitate şi care are cel puțin două pagini curate;

2.      Copia paginii din paşaport, care include datele personale;

3.      O fotografie color de dimensiunea 3,5×4,5 cm, nu mai veche de 6 luni;

4.      Asigurarea medicală de sănătate ce acoperă suma de 30 000 EUR şi include repatrierea, precum şi bonul de plată pentru asigurare;

5.      Formularul Schengen completat citeţ cu litere  latine şi semnat, care poate fi obţinut la Secţia Consulară sau pe site-ul www.mzv.cz ∕ chisinau;

6.      Invitaţie în original din ţara de destinaţie emisă de organizatorii evenimentului;

7.      Scrisoare oficială (original) eliberată de autoritatea relevantă din Republica Moldova, în care ar fi indicată informaţia privind scopul şi perioada şederii, precum şi faptului că solicitantul de viză este membru al delegaţiei;

8.      Confirmare  a rezervării hotelului şi a biletelor tur-retur. În cazul călătoriei cu automobilul – permisul de conducere al şoferului, certificat de înmatriculare şi Cartea verde a automobilului ;

9.      Buletin de identitate;

10.  Paşaport vechi şi copiile vizelor Schengen (dacă ele există).

Toate actele se prezintă la Secţia Consulară în original, precum şi copiile acestora.

Secţia Consulară îşi rezervă dreptul de a solicita acte suplimentare.