по-русски  česky  română 

Căutare avansată

Vizită pe baza invitaţiei

Actele necesare

1.      Paşaport de străinătate, valabil cel puţin trei luni după expirarea vizei solicitate şi care are cel puţin două pagini curate;

2.      Copia paginii din paşaport, care include datele personale;

3.      O fotografie color de dimensiunea 3,5×4,5 cm, nu mai veche de 6 luni;

4.      Asigurarea medicală de sănătate ce acoperă suma de 30 000 EUR şi include repatrierea, precum şi bonul de plată a pentru asigurare;

5.      Formularul Schengen completat citeţ cu litere latine şi semnat, care poate fi obţinut la Secţia Consulară sau pe site-ul www.mzv.cz ∕ chisinau;

6.      Certificat de la locul de muncă, care ar cuprinde informaţie privind postul ocupat, salariul lunar, concediul acordat pentru perioada călătoriei. În cazul elevilor/studenţilor - certificat de la instituţia de învăţământ;

7.      Carnet de muncă, sau licenţă de întreprinzător, sau carnet de student¨, sau carnet de pensionar;

8.      Paşapoarte vechi şi copiile vizelor Schengen (dacă ele există);

9.      Informaţie detaliată privind relaţia dintre persoana ce invită şi persoana invitată (pentru rude - certificate ce demonstrează rudenia; pentru prieteni - descrierea relaţiei de prietenie);

10.  Invitaţie, care poate fi:

a)      o invitaţie oficială eliberată de organele competente ale Statului Schengen de destinaţie – pentru persoanele ce doresc să viziteze prieteni sau rude îndepărtate ce rezidă pe teritoriul Statelor Membre;

b)     scrisoare de invitaţie din partea gazdei cu semnătura autentificată de către organele competente ale statului în care rezidă (notar) – pentru rudele de gradul I pe linie verticală (soţ/soţie, copii, copii adoptaţi, părinţi, bunei/bunici, nepoţi/nepoate) care doresc să viziteze cetăţeni ai Republicii Moldova care rezidă legal pe teritoriul statelor membre sau cetăţeni ai Uniunii Europene rezidenţi ai statelor membre;

c)       invitaţie din partea misiunii diplomatice însovită de copia cardului de acreditare a persoanei invitante – în cazul în care se vizitează o persoană acreditată ca diplomat al Statului Membru;

11.  Rezervarea biletelor de călătorie tur-retur. În cazul călătoriei cu automobilul – permisul de conducere al şoferului, certificat de înmatriculare şi Cartea verde a automobilului;

12.  Buletin de identitate. În cazul copiilor de pînă la 18 ani – certificat de naştere  şi procură ce permite plecarea peste hotarele ţării, semnată de către persoana tutelară, care nu va călători alături de minor;

13.  Copia permisului de şedere în străinătate a persoanei care invită;

14.  Dovadă a existenţei mijloacelor financiare suficiente pentru călătorie (în cazul în care în invitaţie nu e menţionat faptul că persoana invitantă le suportă). Drept dovadă poate servi existenţa unui card bancar de circuit internaţional însoţit de extras de la bancomat sau de istoria contului pentru perioada ultimelor trei luni, sau cecuri de călătorie semnate de solicitantul de viză, sau declaraţie de suportare a cheltuielilor (cu semnătura autentificată notarial şi traducere) scrisă de persoana invitantă (în cazul rudelor de gradul I ce rezidă pe teritoriul Regatului Spaniei).

Toate actele se prezintă la Secţia Consulară în original, precum şi copiile acestora.

Secţia Consulară îşi rezervă dreptul de a solicita acte suplimentare.