česky  english  français 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: SM Štrasburk
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Aplikace Evropské charty místní samosprávy Českou republikou projednávána Radou Evropy

Dne 26. října 2022 schválil Kongres místních a regionálních samospráv Rady Evropy zprávu o plnění závazků vyplývajících pro Českou republiku z Evropské charty místní samosprávy. Schvalování zprávy se v Kongresu účastnila delegace Ministerstva vnitra vedená náměstkem pro veřejnou správu a eGovernment Davidem Slámou, který přednesl projev v plénu Kongresu.  

Zpráva konstatovala kvalitativní posun v české veřejné správě oproti zprávě z roku 2011 a vyzvala Českou republiku k ratifikaci zbylých článků Charty. Česká republika přistoupila k Chartě v roce 1999 a vyhradila si právo neaplikovat celkově šest ustanovení této mezinárodní smlouvy. Schválená doporučení mimo jiné vyzývají Českou republiku k ratifikaci článků, které zatím ratifikovány nejsou. Delegace vedená náměstkem Slámou také absolvovala bilaterální schůzku s předsedou Kongresu Leendertem Verbeekem o aktuálních problémech, jako jsou dopady energetické krize či migrace v podmínkách místní samosprávy, či otázky stárnutí populace nebo rozvoje smart cities.

Kongres místních a regionálních samospráv je orgánem Rady Evropy, v němž se scházejí zástupci místní a regionální správy ze 46 členských zemí Rady Evropy. Charta byla schválena v roce 1985, v současnosti je ratifikována všemi členskými státy.

Náměstek ministra vnitra David Sláma s předsedou Kongresu Leendertem Verbeekem

Náměstek ministra vnitra David Sláma s předsedou Kongresu Leendertem Verbeekem