česky  english  français 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Dne 3. listopadu 2022 byla zahájena výstava „Příběh Hanina kufříku“

Stálá mise České republiky při Radě Evropy spolu se Stálou delegací Státu Izrael při multilaterálních organizacích v Paříži a s Generálním konzulátem Japonska ve Štrasburku slavnostně zahájila dne 3. listopadu 2022 v sídle Rady Evropy výstavu „Příběh Hanina kufříku“.

Jako první promluvil velvyslanec Petr Válek, stálý představitel České republiky při Radě Evropy, který přítomné informoval o okolnostech vzniku výstavy. Za její přípravu ocenil pana Lubomíra Šulu (a jeho spolupracovníky), který si coby pedagog uvědomil malé povědomí nejmladší generace o zločinu holokaustu. Výstava byla tedy určena primárně české školní mládeži a její text byl proto zpracován formou vyprávění. Velvyslanec Válek v této souvislosti dále poděkoval generální konzulce USA ve Štrasburku paní Darragh Paradiso, která se postarala o kontrolu jím přeloženého českého originálu do angličtiny.

Velvyslanec Válek poté připomněl známou knihu kanadské spisovatelky Karen Levine nazvanou „Hanin kufřík: Příběh dívky, která se nevrátila“. Její kniha popisuje, jak japonská učitelka a badatelka paní Fumiko Ishioka chtěla přiblížit svým studentům zločin holokaustu. Za tímto účelem získala ze Státního musea v Osvětimi kufřík s nápisem „Hana Brady, 16. května 1931, sirotek“. Následně se jí podařilo spolu s japonskými studenty vypátrat osud majitelky tohoto kufříku - Hany Bradyové. Hana pocházela z židovské rodiny z Nového Města na Moravě, kde žila společně se starším bratrem Jiřím a svými rodiči. Její šťastné dětství skončilo okupací zbytku Československa nacistickým Německem v r. 1939. Gestapo jí postupně zatklo oba rodiče a poslalo je do koncentračních táborů. V r. 1942 je i ona se svým bratrem deportována do Terezína, kde se oběma dětem přes všechny těžkosti daří přežít. Jiří se dokonce zapojuje do psaní dětského časopisu „Vedem“. Na podzim 1944 je však štěstí opustilo. Nejprve je do transportu do Osvětimi zařazen Jiří a následně i Hana, která je zde hned po svém příjezdu zavražděna. Z celé rodiny Bradyových nakonec holokaust přežije jenom Jiří, který po komunistickém převratu utíká z Československa do Kanady a buduje si zde úspěšně svůj nový život.

Velvyslanec Válek na závěr uvedl, že k organizaci výstavy ho vedly následující tři důvody. Za prvé chtěl upozornit diplomatickou komunitu ve Štrasburku na mezinárodní konferenci o Terezínské deklaraci, která se koná v rámci českého předsednictví Evropské unie právě 3. listopadu t.r. na Ministerstvu zahraničních věcí v Praze. Terezínská deklarace byla přijata již během prvního českého předsednictví v r. 2009 a věnuje se řadě aspektů odkazu holokaustu, např. boji proti antisemitismu. Za druhé považoval za vhodné poukázat na osud dětí coby obětí ozbrojeného konfliktu, a to zejména v době, kdy jsme každodenně svědky utrpení ukrajinských dětí v důsledku ruské agrese, včetně jejich násilných deportací na ruské území. Za třetí měl k přípravě výstavy i své osobní důvody – jedná se totiž o příběh z jeho rodného města, s panem Jiřím Bradym měl štěstí se jednou setkat a toto byl vhodný způsob, kterým mohl připomenout tragický osud rodiny Bradyových.      

Poté vystoupila se svým projevem paní Marija Pejčinović-Burić, generální tajemnice Rady Evropy, která mj. zmínila aktivity této mezinárodní organizace v oblasti péče o odkaz holokaustu a boje proti antisemitismu. Na závěr hovořil velvyslanec Hiroyuki Uchida, generální konzul a stálý představitel Japonska při Radě Evropy, který se zaměřil na japonskou část příběhu Hanina kufříku a poukázal na zde vystavený vzkaz od paní Ishioky. Ta byla o konání této akce japonskou stranou informována a měla z ní velkou radost. Velvyslanec Haim Assaraf se bohužel kvůli svým pracovním povinnostem v Paříži nakonec nemohl otevření výstavy osobně zúčastnit, nicméně izraelská strana zde byla zastoupena svým honorárním konzulátem ve Štrasburku. Výstava, která bude v sídle Rady Evropy po dobu dalších tří týdnů, vzbudila mezi místními diplomaty i pracovníky této mezinárodní organizace značný zájem. 

Výstava Hanin kufřík

Výstava Hanin kufřík

Hanin kufřík

Hanin kufřík

 

Výstava Hanin kufřík

Výstava Hanin kufřík

Hanin kufřík

Hanin kufřík

 

Hanin kufřík

Hanin kufřík

Hanin kufřík

Hanin kufřík