česky  english  français 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: SM Štrasburk
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Ministr Petříček na jednání Výboru ministrů Rady Evropy v Helsinkách


Ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček zastupoval ČR na výročním zasedání Výboru ministrů Rady Evropy, které se konalo 16. a 17. května 2019 v Helsinkách. Mezi hlavní témata jednání patřilo zajištění větší efektivity systému Evropské úmluvy o ochraně lidských práv, spolupráce mezi Radou Evropy a Evropskou unií a politika Rady Evropy vůči sousedním regionům. Ministři zahraničí si zároveň připomněli výročí 70 let od založení Rady Evropy.

„Slavíme 70. let Rady Evropy, která hraje klíčovou roli v evropském systému ochrany lidských práv. Zejména dnes, kdy čelíme mnoha hrozbám pro lidská práva, základní principy demokracie a právní stát, máme mimořádnou povinnost chránit a rozvíjet toto dědictví”, zdůraznil ministr Petříček během svého projevu před dalšími 46 zástupci členských států Rady Evropy.

Ministři zahraničí dále diskutovali o konfliktech v Evropě.  „Jsme znepokojeni situací na Krymu, který z hlediska ochrany lidských práv nadále představuje šedou zónu. Potvrzujeme naši podporu suverenitě a uzemní celistvosti Ukrajiny a Gruzie a opakovaně vyzýváme Rusko, aby respektovalo mezinárodní právo a naplnilo své závazky z Minských dohod,“ uvedl Tomáš Petříček na plenárním zasedání.

Výbor ministrů se na svém zasedání rovněž věnoval současné institucionální a finanční krizi, související s neúčastí Ruska v Parlamentním shromáždění Rady Evropy v důsledku sankcí a následného neplacení členského příspěvku Ruska do rozpočtu Rady Evropy.

Ministři se shodli na následujících klíčových bodech k řešení současné situace: (1) Všechny členské státy jsou oprávněny účastnit se na rovnoprávném základě zasedání Výboru ministrů a Parlamentního shromáždění, dvou hlavních statutárních orgánů Rady Evropy; (2) Jednou ze základních povinností členských států je hrazení jejich povinných příspěvků do rozpočtu; (3) Bylo by žádoucí, aby se delegace všech členských států mohly zúčastnit příštího zasedání Parlamentního shromáždění v červnu 2019, kde proběhne významná volba nového generálního tajemníka Rady Evropy a soudců Evropského soudu pro lidská práva.

U příležitosti 70. výročí Rady Evropy ministři zahraničí současně přijali politickou deklaraci.

Na závěr vrcholné schůzky šéfů diplomacie předal finský ministr zahraničí předsednictví ve Výboru ministrů francouzské kolegyni. Francie představila předsednické priority. V čele Výboru ministrů Rady Evropy bude stát do listopadu 2019.

 

129. zasedání Výboru ministrů Rady Evropy v Helsinkách

129. zasedání Výboru ministrů Rady Evropy v Helsinkách

Konferenční centrum Finlandia Hall v Helsinkách, místo konání zasedání

Konferenční centrum Finlandia Hall v Helsinkách, místo konání zasedání

 

 

přílohy

Předsednické priority FR 240 KB PDF (Acrobat dokument) 21.5.2019