česky  english  français 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Ministr zahraničních věcí Jan Lipavský v Turíně vystoupil na zasedání Výboru ministrů Rady Evropy

Zasedání Výboru ministrů Rady Evropy v italském Turíně dne 20. května 2022 bylo příležitostí pro ministry zahraničních věcí 46 členských států Rady Evropy projednat některé klíčové otázky této mezinárodní organizace, jejímž hlavním posláním je zajišťování spolupráce členských zemí při ochraně lidských práv a podpoře demokracie a právního státu.
 

Letošní zasedání Výboru ministrů Rady Evropy, hlavního výkonného orgánu této mezinárodní organizace, se konalo v novém politickém kontextu na pozadí agrese Ruské federace proti Ukrajině, která vedla k vyloučení Ruské federace z Rady Evropy. Ministři vyjádřili solidaritu s Ukrajinou a podporu jejímu lidu. Potvrdili jednotu v souvislosti se základními hodnotami Rady Evropy: mírem, demokracií, právním státem a lidskými právy, jakož i víru v mnohostrannou spolupráci při obraně těchto hodnot. Vymezili také kroky k posílení schopnosti organizace plnit své poslání do budoucna. Ministři rovněž schválili revizi Akčního plánu Rady Evropy pro Ukrajinu, jejímž smyslem je poskytnout expertízu Rady Evropy ve vztahu k okamžitým potřebám Ukrajiny zasažené brutální agresí Ruské federace. 

Zasedání bylo mimo jiné příležitostí k přijetí rozhodnutí o činnosti organizace v oblastech, jako je umělá inteligence a počítačová kriminalita, svoboda projevu, boj proti nenávistným projevům, monitoring, zlepšení ochrany sociálních práv, posílení participace organizací občanské společnosti, ochrana práv zranitelných skupin či kulturního dědictví. Na závěr zasedání předala Itálie předsednictví Výboru ministrů na dalších 6 měsíců Irsku. Ministr Lipavský po přednesení svého projevu na okraj zasedání absolvoval bilaterální schůzky se svými protějšky z Arménie a Malty.