česky  english  français 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: SM Štrasburk
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

20. výročí reformy Evropského soudu pro lidská práva a zavedení individuálních stížností

Před dvaceti lety, dne 1. listopadu 1998, vstoupil v platnost Protokol č. 11 k Evropské úmluvě o lidských právech (EÚLP), jenž představoval zásadní reformu ve fungování Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) a garantoval jednotlivcům právo individuální stížnosti k ESLP.

Protokolem č. 11 mj. došlo ke sloučení dosavadních dvou soudních orgánů – Evropské komise a Soudu – do jednoho stálého soudního orgánu, ESLP. Všechny podané individuální stížnosti tak nově posuzoval přímo ESLP, ve většině případů v sedmičlenných senátech, pokud stížnost nebyla jednomyslně odmítnuta jako zjevně nepřijatelná výborem tří soudců. V mimořádných případech, týkajících se zvláště závažných otázek výkladu EÚLP nebo závažných otázek obecného dopadu, byla zavedena možnost požádat ve lhůtě tří měsíců o postoupení Velkému senátu složenému ze sedmnácti soudců (předseda ESLP, místopředsedové, předsedové senátů, národní soudce a další soudci dle systému rotace). Rozhodnutí Velkého senátu, pokud mu byla věc postoupena, jsou konečná bez možnosti dalšího odvolání. Dohled nad výkonem rozsudků a jejich plnění vládami členských států byl svěřen výhradně Výboru ministrů Rady Evropy (jejímu exekutivnímu orgánu), aniž by však tento mohl zasahovat do probíhajících řízení před vynesením konečného rozsudku.

Protokol č. 11 tedy nastavil soudní systém Rady Evropy tak, jak jej známe doposud a umožnil formou individuálních stížností přímý přístup k mezinárodní ochraně lidských práv a svobod více než 820 miliónům občanů členských států Rady Evropy.