english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

COVID - 19: Pravidla pro cestování do USA

Zde naleznete nejen informace o podmínkách cestování do USA. Jsou zde i odpovědi na často kladené otázky týkající se leteckého tranzitu přes mezinárodní letiště v USA ap. Čtěte proto celý článek!

VSTUP NA ÚZEMÍ USA A LETECKÝ TRANZIT PŘES USA

Ke sdělování oficiálních informací o podmínkách cestování občanů ČR do USA je příslušné Velvyslanectví USA v Praze, na jehož webové stránce je k dispozici článek Updated Requirements for Air Travelers to the U.S. due to COVID-19.

Informace na webu našeho velvyslanectví o podmínkách cestování do USA jsou proto určeny jen k základní orientaci v této problematice.


 PRAVIDLA VSTUPU DO USA 

 

Občané ČR mohou cestovat do USA v případě, že budou plně očkováni. Negativní test na COVID-19 není vyžadován.

 

OČKOVÁNÍ

Za dokončené plné očkování se pro účely přicestování do USA považuje dokončené základní očkování vakcínami schválenými WHO a FDA, tj. všemi vakcínami, kterými se očkuje v ČR. Toto opatření se vztahuje i na krátkodobé cesty, např. za účelem turistiky, byznysu, návštěvy přátel atd.

Třetí dávka není vyžadována, pouze je i nadále doporučena.

 

Prováděcí předpisy k problematice očkování vydává ředitel americké federální hygienické správy CDC.

Na portálu CDC se uvádí, že pro přicestování jsou uznávány vakcíny schválené americkou lékovou agenturou FDA a dále též vakcíny schválené k nouzovému použití Světovou zdravotnickou Organizací (WHO). Seznam všech vakcín uznávaných pro přílet do USA je uveden na portálu CDC v článku Requirement for Proof of COVID-19 Vaccination for Air Passengers. Všechny vakcíny schválené k použití v České republice by tedy měly být pro přicestování do USA dostatečné.

Potvrzení o očkování může mít listinnou či digitální podobu. V citovaném článku se též výslovně udává, že jsou uznávány Digitální certifikáty EU COVID.

Find out what is required to board a flight to the United States – Vaccine Type

Odpovědi na často kladené otázky k problematice očkování a testování

Rozcestník informací k cestování na portálu CDC

 

VÝJIMKY Z OČKOVÁNÍ

Osoby, které nejsou očkované, nemohou do USA přicestovat, až na stanovené výjimky, mezi které patří například :

  • děti do 18 let
  • osoby, které se nemohou očkovat ze zdravotních důvodů

Děti do 18-ti let nemusí být očkovány. Musí za ně být vyplněno čestné prohlášení, potvrzující, že patří pod jednu z výjimek z očkování a dále , že v rozmezí 3-5 dnů po příletu do USA podstoupí test na Covid. Formulář k čestnému prohlášení by měla poskytovat letecká společnost, se kterou letíte do USA.  

Další výjimka platí například pro osoby, které se ze zdravotních důvodů nemohou nechat očkovat.  Obecně lze cestovat do USA bez očkování proti COVID 19, pokud má osoba zdravotní kontraindikaci pro toto očkování. Pro vstup do USA je nutné disponovat lékařskou zprávou, která uvádí konkrétní zdravotní kontraindikaci. Tato zpráva musí být přeložena do angličtiny.

Podrobné informace lze nalézt na portálu CDC : Requirement for Proof of COVID-19 Vaccination for Air Passengers | CDC  

Neočkované osoby, které mohou na základě této výjimky přicestovat do USA,  mohou být požádány o splnění dalších povinností:

  • absolvování testu 3-5 dní po příjezdu
  • sebeizolace v případě pozitivního testu po příletu do USA nebo v případě příznaků onemocnění COVID-19

 

PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI

Bude od Vás též požadováno vyplnění prohlášení o bezinfekčnosti (Attestation).

Kontrolu shora uvedených dokladů provádí letecká společnost, a to nejen před nástupem do letadla směřujícího do USA, ale zpravidla již při prvním odbavení na letišti. Pozorně se proto předem seznamte s pokyny všech leteckých společností, se kterými budete cestovat, a poskytněte jim předepsané informace.

Přehledná tabulka podmínek (PDF, 102 KB)

Další informace naleznete v našem článku ZDRAVOTNÍ PÉČE V USA.

 

LETECKÝ TRANZIT

Dle americké praxe je i pouhý tranzit přes mezinárodní letiště v USA, při kterém cestující neopustí prostor letiště, vždy považován za vstup na území USA. Občan ČR tak kromě splnění uvedených podmínek musí vždy též mít ESTU nebo platné vízum (vízum typu C). Při vyplňování žádosti o ESTU uveďte do kolonky adresa v USA "IN TRANSIT" - viz návod v tomto odkazu.

 

PŘEKRAČOVÁNÍ POZEMNÍCH HRANIC S KANADOU A MEXIKEM

Do USA lze z Kanady i Mexika přicestovat letecky v rámci bezvízového programu USA, tedy na základě elektronického schválení cesty (ESTA).

Od 8. listopadu 2021 mohou plně očkované osoby překračovat též pozemní hranice, a to i za účelem turistiky. V tomto případě není ESTA nezbytná.

Upozorňujeme však, že vstupy a vycestování cizinců se v USA registrují prostřednictvím formuláře I-94 (Arrival and Departure Record). Ten může mít elektronickou či papírovou podobu. V případě překročení pozemních hranic proto volte záložku: Visiting the U.S. & Arriving via a Land Border?

ESTA - Traveling to U.S. by land (cbp.gov)   

Informace Velvyslanectví ČR v Kanadě

Land border restrictions for travel to the United States

Velvyslanectví USA v Mexiku
 Informace Ministerstva zahraničních věcí USA o zrušení cestovních restrikcí vůči vybraným státům.VYCESTOVÁNÍ Z ÚZEMÍ USA

Vycestování z území USA není z pohledu amerických předpisů nijak omezeno.

Je však třeba respektovat podmínky leteckých společností, všech tranzitních států i státu destinace.

Potřebné informace naleznete též v Rozcestníku informací k cestování do ostatních států.

Odběrová místa v USA. Kde mohu v USA získat test?Všem cestovatelům doporučujeme registraci v aplikaci DROZD.


Dále doporučujeme sledovat následující webové stránky:

Vlády ČR

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstva zdravotnictví

Evropské komise

Velvyslanectví USA v Praze


ODPOVĚDI NA ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

 Jaká je situace ohledně výskytu koronaviru v USA? Co mám dělat v případě zdravotních potíží?

Především dbejte, aby Vaše cestovní pojištění zahrnovalo i krytí v případě onemocnění způsobené koronavirem.

Informaci o situaci v USA se věnuje článek na našem webu COVID-19: Zdravotní péče v USA.


Jaká platí pravidla pro námořní výletní lodě?

Hlavním orgánem, který má v USA na starosti potlačování nákazy COVID-19, je Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Touto otázkou se zabývá  článek na webu této instituce s názvem COVID-19 and Cruise Ship Travel.

 

Na který zastupitelský úřad ČR se mám v případě potíží v USA obrátit?

Prostudujte si článek COVID-19: ROZCESTNÍK INFORMACÍ A NOUZOVÉ LINKY.

 

 

 

 

přílohy