english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

COVID-19 - pravidla ve státu New York

Guvernér státu New York Cuomo vyhlásil ve středu 24. 6. 2020 nařízení “joint travel advisory”, které vstoupilo v účinnost od středeční půlnoci.

Jedná se o požadavek 14-ti denní karantény pro všechny návštěvníky a cestovatele z osmi států USA (Alabama, Arizona, Arkansas, Florida, North Carolina, South Carolina, Texas a Utah), které jsou v této chvíli nejvíce zasaženi koronavirem. Toto nařízení dále platí ve státech New Jersey a Connecticut.

Každý, kdo přicestuje do New Yorku, New Jersey a Connecticut z uvedených států bude sám odpovědný za dodržování povinné karantény. Nová karanténa v New Yorku, New Jersey a Connecticutu se kromě výše uvedených států vztahuje také na jakoukoli osobu přicházející ze státu s pozitivní testovací sazbou vyšší než 10 osob na 100 000 obyvatel nebo ze státu s 10% a vyšším procentem pozitivního výskytu koronaviru v posledních sedmi dnech.

Guvernér Cuomo uvedl, že ti, kdo poruší karanténu, mohou být předmětem soudního příkazu a pokuty ve výši 2 000 USD za první porušení, 5 000 USD za druhé porušení, a dále až 10 000 USD, pokud bude porušením karantény způsobena škoda. Podle governéra Cuoma budou zdravotní komisaři provádět agresivní kampaň na letištích, dálnicích a dalších místech.

Dle sdělení úřadu U.S. CBP toto nařízení není aplikováno na cestovatele a návštěvníky, kteří  přes New York pouze tranzitují do finální destinace. Podrobné informace naleznete v pokynech pro omezení karantény pro cestovatele přicházející do New Yorku vydaných Ministerstvem zdravotnictví.

Ve státě New York, New Jersey všechny školy a většina „nonessential“ podniků a obchodů zůstává i nadále uzavřena, nicméně se začíná přistupovat k postupnému “znovuotevření” obou států.

Město New York bude postupně otevíráno v několika fázích, vždy, když region splní všech sedm indikátorů předložených Úřadem guvernéra a tři další indikátory vyhlášené Úřadem primátora. Předpokládá se, že každá fáze by měla trvat 14 dnů.

Dne 8. června začala první fáze „znovuotevření“ New Yorku, ve které se podniky a závody z znásledujících oblastí obchodu a průmyslu mohou vrátit zpět do práce. Mezi uvolněné obory patří: stavebnictví, výrobní závody, maloobchody (pouze limitovaný prodej na dodávku, výdej „u obrubníku“ a vyzvednutí v obchodě), velkoobchody, podniky v zemědělství, lesnictví, rybolovu a myslivosti. Bližší informace lze nalézt na https://www1.nyc.gov/nycbusiness/article/reopening-guide.

Každý podnik nebo entita, včetně těch, které byly označeny za „essential“ podle pokynů Empire State Development's Essential Business Guidance, musí vypracovat písemný bezpečnostní plán, který nastíní, jak dané pracoviště zabrání šíření COVID-19. Podnik může vyplnit šablonu poskytnutou Ministerstvem zdravotnictví státu New York https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/NYS_BusinessReopeningSafetyPlanTemplate.pdf , aby tak splnil požadavek, nebo si může vytvořit vlastní bezpečnostní plán. Tento plán však nemusí být předložen ke schválení žádné státní agentuře, ale musí být zachován v provozovně podniku a musí být zpřístupněn Ministerstvu zdravotnictví státu New York (DOH) nebo místním zdravotním či bezpečnostním úřadům v případě inspekce.

Dne 22.června začala druhá fáze znovuotevření města New York, kdy se otevřely kancelářské a administrativní práce, realitní kanceláře a služby, maloobchody, opravy a čištění oděvů, holičství a kadeřnictví s omezeným servisem, pronájem motorových vozidel a restaurace s venkovním stolováním.

Fáze tři začala 6. července a vztahuje se na otevření studií a salónů na osobní péči, jako jsou studia pro tetování a piercing, masážní terapii, lázně, kosmetická a nehtová salóny, solární studia apod.

Denně aktualizované informace o koronaviru COVID-19 naleznete na webových stránkách NYC Health, včetně  doporučení, jak se před nákazou chránit a jak postupovat v případě, že jste se byli v poslední době mimo území USA, které bylo zasaženo koronovirem, a máte příznaky chřipky (horečku,  kašel, dušnost) nebo jste či jste byli v úzkém kontaktu s člověkem nakaženým koronavirem COVID-19 a take, kde se nachízejí testovací centra, kde lze podstoupit testování na Covid-19.

Úřady USA nepovolují do odvolání vstup do USA cizincům, kteří pobývali v schengenských státech, Velké Británii, Irsku, Číně nebo Íránu během 14 dnů předcházejících zamýšlenému datu vstupu do USA. Uvedené opatření se nevztahuje na cizince s povoleným trvalým pobytem v USA a na rodinné příslušníky občanů USA, kteří se však po přistání na určených mezinárodních letištích v USA musejí podrobit lékařské kontrole.

Ministerstvo zahraničních věcí ČR doporučuje všem cestovatelům z ČR do ciziny registraci v aplikaci DROZD. Informace pro cestovatele z ČR do ciziny o vývoji situace spojené s šířením COVID-19 publikuje Ministerstvo zahraničních věcí ČR na zvláštní webové stránce.

Z důvodu mimořádných opatření ochrany zdraví jak návštěvníků generálního konzulátu, tak i jeho zaměstnanců před nákazou COVID-19, dochází s účinností od 15. 6. 2020 do odvolání k úpravě úředních hodin konzulárního oddělení Generálního konzulátu České republiky v New Yorku.

Nadále doporučujeme sledovat aktuality na našich webových stránkách nebo náš Facebook.

 

https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/omezeni_dopravy_koronavirus.html

https://drozd.mzv.cz/