english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Důležité upozornění - změna úředních hodin konzulárního oddělení a způsobu objednávání schůzek

Z důvodu mimořádných opatření ochrany zdraví jak návštěvníků generálního konzulátu, tak i jeho zaměstnanců před nákazou COVID-19, dochází s účinností od 15. 6. 2020 do odvolání k úpravě úředních hodin konzulárního oddělení Generálního konzulátu České republiky v New Yorku.

Úřední hodiny jsou do odvolání stanoveny takto:

PONDĚLÍ        9:30 hod. - 12:30 hod.

ÚTERÝ             9:30 hod. - 12:30 hod. a 14:00 hod. – 16:00 hod.

ČTVRTEK       9:30 hod. - 12:30 hod.

Nouzová linka pro pomoc českým občanům v nouzi zůstává v provozu bez omezení:  +1 917 251 5649

 

Konzulární oddělení vyřizuje žádosti přednostně v poštovním styku. Při osobní návštěvě se vyřizují pouze žádosti, které mají naléhavý charakter a které nelze v poštovním styku vyřídit. Upozorňujeme, že při návštěvě budou vyřízeny výhradně žádosti, které byly předmětem objednání.

 O osobní schůzku požádejte laskavě e-mailem, ve kterém uveďte následující:

·        druh požadovaného úkonu

·        důvod naléhavosti

·        adresu v USA

·        pobytový status v USA

·        telefonní číslo  

Váš e-mail odešlete na adresu cs.ny@mzv.cz. Od příslušného konzulárního pracovníka obdržíte e-mail obsahující přesný termín návštěvy.

Bez e-mailu s potvrzeným termínem návštěvy neumožní pracovník ochranné služby vstup do prostor generálního konzulátu. Z toho důvodu potvrzující e-mail po příchodu ochranné službě ukažte.

Žádáme zdvořile, aby všichni objednaní žadatelé měli při vstupu do prostor generálního konzulátu roušky nebo respirátory a rukavice. Vstup do prostor generálního konzulátu bez zakrytí nosu a úst rouškou či respirátorem nebude umožněn. Při vstupu bude všem návštěvníkům změřena teplota a budou požádání o vyplnění krátkého COVID-19 dotazníku (PDF, 410 KB).

Dokumenty předkládané na konzulárním oddělení nevkládejte do plastového obalu, ale použijte papírovou obálku či desky.

Při vstupu do prostor generálního konzulátu použijte dezinfekci na ruce, která je k dispozici v recepci.

Upozorňujeme, že si vyřízení Vašich žádostí může vyžádat delší dobu než obvykle.