english  česky 

rozšířené vyhledávání

Cestovní doklady České republiky

Pro vyřízení nových cestovních pasů se musíte předem objednat emailem (cs.ny@mzv.cz) nebo telefonicky na 646 422 3308, během úředních hodin doporučujeme k objednání využít především email. Naléhavé případy jsou řešeny individuálně po dohodě s konkrétním pracovníkem zpracovávajícím příslušnou agendu.

Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění zákona č. 197/2010 Sb., zrušil s účinností od 1. července 2011 zapisování občanů mladších 10 let do cestovních dokladů rodičů a provádění změn a doplňování údajů o dětech v cestovních dokladech rodičů. Z toho vyplývá, že každý občan ČR (tedy včetně dětí) může cestovat do zahraničí pouze s vlastním cestovním dokladem

Cestovní pas s biometrickými prvky (E-pas)

Cestovní doklad se strojově čitelnou zónou a s nosičem dat s biometrickými prvky (fotografie, od 1.4.2009 i otisky prstů). E-Pasy jsou vystavovány příslušnými úřady v ČR s platností na 10 let, osobám do 15 roků s platností na 5 let více ►

Cestovní průkaz

Náhradní cestovní doklad ČR, vystavovaný generálním konzulátem pro občany ČR v nouzových situacích - tj. v případě odcizení, poškození anebo ztráty původního platného cestovního dokladu. Doklad slouží k návratu z USA do České republiky. Lze jej… více ►

Doklad o rodném čísle

Pokud žadatel nemá české rodné číslo je nutné, aby nejdříve požádal o jeho přidělení, popř. o jeho ověření. více ►