english  česky 

rozšířené vyhledávání

Konzulární právní služby

Níže uvedené právní kanceláře nejsou s Generálním konzulátem ČR v New Yorku žádným způsobem smluvně spojeny. Konzulát neručí za kvalitu jimi poskytovaných služeb, za úplnost či pravdivost uvedených informací a ani nedisponuje informacemi o možných finančních nákladech spojených s právním zastoupením ze strany uvedených firem.

Advokátní kancelář H&P; Law s.r.o.

thumb

Advokátní kancelář H&P Law má rozsáhlé zkušenosti s pomáháním krajanům žijícím v zahraničí. Potřebujete vyřešit nějaký právní problém: dědictví, restituci nebo české občanství? Advokátní kancelář poskytuje bezplatnou právní konzultaci, neváhejte… více ►

Český právník Vratislav Pěchota, Jr., Esq.

balance_justice_scale

Jakékoliv právní problémy v amerických státních a federálních úřadech a soudech kdekoliv, včetně občanství, imigrace a legalizování. Advokátní pomoc v ČR. více ►

Advokátní kancelář Šimberský

AKJS

poskytuje komplexní právní služby v celém spektru právních odvětví, zejména pak v oblastech práva občanského a obchodního, práva rodinného (a to včetně opatrovnických sporů a mezinárodních únosů dětí), dále práva pracovního, správního, ústavního… více ►

Imigrační advokátka Bohunka Goldstein, Esq.

Advokátní kancelář Bohunky Goldstein se sidlem v New Yorku poskytuje vysoce kvalitní právní služby ve všech oblastech amerického imigračního práva, včetně žádostí o zelené karty, státního občanství, přistěhovaleckých i neimigračních víz,… více ►

Advokátní kancelář Šoralová

thumb

V advokátní kanceláři Šoralová věříme, že právní služby mají být dostupné všem. Nabízíme profesionální služby za optimální cenu, osobní přístup, flexibilitu a snahu o nalezení nejlepšího řešení situace klienta. Klademe si za cíl maximální… více ►

New Yorská právní kancelář "Law office of Thaniel J. Beinert and Associates"

Americká právní kancelář Law office of Thaniel J. Beinert and Associates s dlouhodobou praxí v oblasti rodinného, hospodářského a imigračního práva. více ►

Silvie FELIX KOUBÍKOVÁ, advokát

thumb

Specializace : mezinárodní právo soukromé, občanské právo (vlastnictví, smlouvy, dědictví, nemovitosti, náhrada škody), obchodní právo (smlouvy, obchodní společnosti), rodinné právo (rozvod, péče o nezletilé, výživné, vypořádání společného… více ►

KAPOUNKOVÁ LEGAL

thumb

Advokátní kancelář KAPOUNKOVÁ LEGAL se zaměřuje na rodinné a dědické právo s mezinárodním prvkem. více ►

Michaela Vraždová, Esq.

Advokátka zaměřující se na imigrační právo v advokátní kanceláři Scott Legal, PC. více ►

LN LAW OFFICE PRAGUE

thumb

Lucie MARTIN NEŠPOROVÁ, advokát Specializace: Mezinárodní právo soukromé, občanské právo, rodinné právo, právo nemovitostí, pracovní právo, dědictví, trestní právo, lidská práva, ústavní stížnosti, právo obchodní. více ►