english  česky 

rozšířené vyhledávání

Právní služby

Níže uvedené právní kanceláře nejsou s Generálním konzulátem ČR v New Yorku žádným způsobem smluvně spojeny. Konzulát neručí za kvalitu jimi poskytovaných služeb, za úplnost či pravdivost uvedených informací a ani nedisponuje informacemi o možných finančních nákladech spojených s právním zastoupením ze strany uvedených firem.

Advokátní komory ve státech působnosti GK New York

Česká advokátní komora (ČAK)

je největší samosprávnou právnickou profesní organizací v České republice. Zároveň vykonává veřejnou správu na úseku advokacie a jako taková chrání a garantuje kvalitu právních služeb poskytovaných advokáty. více ►

Český právník Vratislav Pěchota, Jr., Esq.

balance_justice_scale

Jakékoliv právní problémy v amerických státních a federálních úřadech a soudech kdekoliv, včetně občanství, imigrace a legalizování. Advokátní pomoc v ČR. více ►

Imigrační advokátka Bohunka Goldstein, Esq.

Advokátní kancelář Bohunky Goldstein se sidlem v New Yorku poskytuje vysoce kvalitní právní služby ve všech oblastech amerického imigračního práva, včetně žádostí o zelené karty, státního občanství, přistěhovaleckých i neimigračních víz,… více ►

Michaela Vraždová, Esq.

Advokátka zaměřující se na imigrační právo v advokátní kanceláři Scott Legal, PC. více ►