english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Úmrtí občana ČR v USA

Úmrtí občanů České republiky, k němuž došlo na území cizího státu, se zapisuje do zvláštní matriky vedené Úřadem městské části Brna-střed. Zkontrolujte prosím, zda dle místa Vašeho pobytu v USA, je příslušný k vyřízení žádosti o zápis úmrtí Generální konzulát ČR v New Yorku či jiný úřad. Příslušný úřad pro vyřízení Vaší žádosti naleznete v územním rozdělení USA mezi zastupitelské úřady ČR.

K podání žádosti o provedení zápisu o úmrtí a k následnému vydání českého úmrtního listu je nutné předložit následující:

1) Originál (či notářsky ověřenou kopii) amerického úmrtního listu, který musí být opatřen:

·         Ověřovací doložkou "Apostille" (k vydání této doložky musíte požádat kancelář "Secretary of State", která je zpravidla vždy v hlavním městě státu, kde došlo k úmrtí. Adresy úřadů vydávajících ověřovací doložku Apostille naleznete na našich webových stránkách.

·         Překladem úmrtního listu a apostilní doložky do českého jazyka.

2) Doklad o státním občanství České republiky zemřelého: 

·         Platný občanský průkaz, platný cestovní pas ČR, popř. osvědčení o státním občanství ČR.

3) Formulář: 

·         Žádost o zápis úmrtí 2021 (DOCX, 37 KB)

4) Jiné doklady: 

·         Rodný list zemřelého,  popř. oddací list.

·         Průkaz totožnosti žadatele (platný cestovní pas, platný občanský průkaz, popř. platné ID USA, nebo řidičský průkaz USA).

5) Poplatky: 

·         Vystavení 1. úmrtního listu zvláštní matrikou v Brně je bez poplatku.

·         Na GK zaplatíte za ověření kopie amerického úmrtního listu včetně Apostilly (2 strany) a ověření správnosti překladu úmrtního listu včetně Apostilly (za 2 strany) - výše správních poplatků se přepočítává každý měsíc dle platného kurzu Kč k USD. Výše konzulárního poplatku.

6) Vyplněný formulář Osobní údaje (PDF, 174 KB) s kontaktními údaji žadatele.

Upozornění:

  • Na úhradu správních poplatků zasílejte prosím Money Order, platební kartu  nebo hotovost (GK nepřijímá jako formu úhrady osobní šeky.
  • Budete-li žádost zasílat na naše konzulární oddělení poštou, je nutné, aby Váš podpis na shora uvedeném formuláři byl ověřen místním notářem (při osobním podání provedeme ověření podpisů na našem konzulárním oddělení).
  • Vystavený úmrtní list Vám ihned po jeho obdržení z ČR zašleme na Vaši poštovní adresu v USA.
  • V případě nejasností můžete kontaktovat konzulární oddělení Generálního konzulátu na tel. 646-422-3309 nebo e-mailem: newyork@embassy.mzv.cz.