english  česky 

rozšířené vyhledávání

Ověřování dokladů, Apostila

Pro vyřízení ověření podpisu a legalizace dokumentů, se musíte předem objednat emailem (cs.ny@mzv.cz). Naléhavé případy jsou řešeny individuálně po dohodě s konkrétním pracovníkem zpracovávajícím příslušnou agendu.

Generální konzulát provede ověření shody opisu nebo kopie listiny s jejím originálem. Je možno ověřit také shodu kopie listiny, kterou žadatel předkládá jako úředně ověřenou kopii či jako opis. Není možno provést ověření kopie občanského průkazu, cestovního pasu, vojenského průkazu, šeku apod..

Generální konzulát neprovádí překlady, ale pouze ověřuje jejich správnost.

 

Ověření podpisu

Generální konzulát ověří pravost podpisu pouze za osobní přítomnosti žadatele, který musí předložit doklad totožnosti s fotografií (cestovní pas nebo občanský průkaz, popřípadě řidičský průkaz vydaný pouze v USA). více ►

Ověření kopie listiny

Generální konzulát provede ověření shody opisu nebo kopie listiny s jejím originálem. Je možno ověřit také shodu kopie listiny, kterou žadatel předkládá jako úředně ověřenou kopii či jako opis. Není možno provést ověření kopie průkazu… více ►

Apostilní doložky v USA

Informace k vydávání apostilní doložky více ►

Překladatelské služby

Konzulární oddělení Generálního konzulátu České republiky v New Yorku neprovádí odborné překladatelské ani tlumočnické služby. více ►