english  česky 

rozšířené vyhledávání

Ověřování dokladů

Pro vyřízení ověření podpisu a legalizace dokumentů, se musíte předem objednat emailem (cs.ny@mzv.cz) nebo telefonicky  na tel. čísle 646 422 3308 nebo 3309, během úředních hodin doporučujeme k objednání využít především email. Naléhavé případy jsou řešeny individuálně po dohodě s konkrétním pracovníkem zpracovávajícím příslušnou agendu.

Generální konzulát provede ověření shody opisu nebo kopie listiny s jejím originálem. Je možno ověřit také shodu kopie listiny, kterou žadatel předkládá jako úředně ověřenou kopii či jako opis. Není možno provést ověření kopie občanského průkazu, cestovního pasu, vojenského průkazu, šeku apod..

Generální konzulát neprovádí překlady, ale pouze ověřuje jejich správnost.

 

Ověření podpisu

Generální konzulát ověří pravost podpisu pouze za osobní přítomnosti žadatele, který musí předložit doklad totožnosti s fotografií. Nelze ověřit pravost podpisu na nevyplněné listině či na listině, která neobsahuje žádný text. více ►

Ověření kopie listiny

Generální konzulát provede ověření shody opisu nebo kopie listiny s jejím originálem. Je možno ověřit také shodu kopie listiny, kterou žadatel předkládá jako úředně ověřenou kopii či jako opis. Není možno provést ověření kopie občanského průkazu… více ►

Apostilní doložky v USA

Informace k vydávání apostilní doložky více ►

Překladatelské služby

Konzulární oddělení Generálního konzulátu České republiky v New Yorku neprovádí odborné překladatelské ani tlumočnické služby. více ►