english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Překladatelské služby

Konzulární oddělení Generálního konzulátu České republiky v New Yorku neprovádí odborné překladatelské ani tlumočnické služby.

Dle § 16 odst. 1 SŘ se v řízení jedná a písemnosti se vyhotovují v českém jazyce. Účastníci řízení mohou jednat a písemnosti mohou být předkládány i v jazyce slovenském. Písemnosti vyhotovené v cizím jazyce musí účastník řízení předložit v originálním znění a současně v úředně ověřeném překladu do jazyka českého (Zákon č. 354/2019 Sb. o soudních tlumočnících a soudních překladatelích).

Pokud žadatel neovládá jazyk, jímž se vede jednání, má v souladu s § 16 odst. 3 SŘ právo na tlumočníka zapsaného v seznamu tlumočníků. Tohoto tlumočníka si žadatel obstará sám na vlastní náklady. MV ČR tuto osobu ustanoví tlumočníkem usnesením, a to  pro daný úkon v řízení. Tlumočník zapsaný v seznamu soudních tlumočníků již nemusí skládat do rukou MV ČR tlumočnický slib. Seznam soudních překladatelů a tlumočníků v ČR naleznete zde.

Generální konzulát České republiky neposkytuje překladatelské ani tlumočnické služby. Níže v článku naleznete zdvořilostní seznam známých překladatelů a/nebo tlumočníků českého jazyka, kteří se nacházejí v naší oblasti a ve Spojených státech. Tyto subjekty nejsou žádným způsobem spojeny s konzulátem ani s vládou České republiky, nejsou jimi sponzorovány ani schváleny. Konzulát se zříká odpovědnosti za kvalitu služeb a/nebo ceny stanovené těmito subjekty a nemůže za ně nést odpovědnost.

Seznam soudních tlumočníků registrovaných při Ministerstvu spravedlnosti ČR
(není potřeba dalšího ověření zastupitelským úřadem ČR v USA pro úřední použití překládaného dokumentu)

Soudní překladatelé registrovaní při Ministerstvu spravedlnosti ČR sídlící v USA:

Mr. VLADIMÍR ŠULC
B&T Importing, LLC
357 West 36th Street, 4th Floor
New York, NY 10018
Tel.: (212) 725 9845
Cell: (347) 754 1158
Fax:: (212) 683 8516
Email: vladimir.sulc@cztrans.com
Web: http://www.cztrans.com

SKRIVANEK TRANSLATION SERVICES NORTH AMERICA
Ms. Daniela Sassman, Branch Manager
140 Broadway, 46th Floor
New York, NY 10005
Phone: 646 708 1714
E-mail: daniela.sassman@skrivanek.com
Website: https://skrivanek.cz/cz/

HULPACH TRANSLATIONS
Vladimir R. Hulpach, CVA
Official Court Interpreter & Translator
Member ATA, NAJIT, ACIA
P.O. Box 17005
Fountain Hills, AZ 85269
Cell: +1 (480) 703-1364
E-mail: vladray@aol.com
Web: www.hulpach-translations.com