english  česky 

rozšířené vyhledávání

Seznam překladatelů

Seznam soudních tlumočníků registrovaných při Ministerstvu spravedlnosti ČR
(není potřeba dalšího ověření zastupitelským úřadem ČR v USA pro úřední použití překládaného dokumentu)

Soudní překladatelé registrovaní při Ministerstvu spravedlnosti ČR sídlící v USA:

Mr. VLADIMÍR ŠULC
B&T Importing, LLC
357 West 36th Street, 4th Floor
New York, NY 10018
Tel.: (212) 725 9845
Cell: (347) 754 1158
Fax:: (212) 683 8516
Email: vladimir.sulc@cztrans.com
Web: http://www.cztrans.com/translation/English.html

SKRIVANEK TRANSLATION SERVICES NORTH AMERICA
Ms. Daniela Sassman, Branch Manager
140 Broadway, 46th Floor
New York, NY 10005
Phone: 646 708 1714
E-mail: daniela.sassman@skrivanek.com

HULPACH TRANSLATIONS
Vladimir R. Hulpach, CVA
Official Court Interpreter & Translator
Member ATA, NAJIT, ACIA
P.O. Box 17005
Fountain Hills, AZ 85269
Cell: +1 (480) 703-1364
E-mail: vladray@aol.com
Web: www.hulpach-translations.com


Seznam soudních tlumočníků registrovaných v American Translations Association
(je potřeba dalšího ověření zastupitelským úřadem ČR v USA pro úřední použití překládaného dokumentu)

Seznam překladatelů a tlumočníků, kteří o svých službách informovali zastupitelský úřad ČR v USA. Tito překladatelé nejsou Generálním konzulátem České republiky v New Yorku žádným způsobem autorizováni ani nejsou konzulátem k vykonávání překladatelských služeb pověřeni a nejsou v oblasti těchto služeb se zastupitelským úřadem smluvně spojeni. Generální konzulát rovněž neručí za kvalitu jimi poskytovaných služeb.