english  česky 

rozšířené vyhledávání

Překlady listin pro použití v řízení před zastupitelským úřadem / v ČR

Je-li předložena k úřednímu jednání cizozemská listina, která byla vydána v USA (nebo v jiném státě, který přistoupil k„Úmluvě o Apostile“,  tato listina pak musí být opatřena  ověřovací doložkou „Apostille“ a poté úředně přeložena do českého jazyka (zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů [pdf, 699 kB]).  Písemnosti vyhotovené v cizím jazyce  tedy musí účastník řízení předložit v originálním znění s apostilou a současně v úředně ověřeném překladu do jazyka českého  (tj. překlad vyhotovený tlumočníkem jmenovaným soudem v České republice), a to včetně překladu apostily.

Seznam soudních tlumočníků registrovaných při Ministerstvu spravedlnosti ČR
 

Soudní překladatelé registrovaní při Ministerstvu spravedlnosti ČR sídlící v USA:

Mr. VLADIMÍR ŠULC
B&T Importing, LLC
357 West 36th Street, 4th Floor
New York, NY 10018
Tel.: (212) 725 9845
Cell: (347) 754 1158
Fax:: (212) 683 8516
Email: vladimir.sulc@cztrans.com
Web: https://cztrans.com/

SKRIVANEK TRANSLATION SERVICES NORTH AMERICA
Ms. Daniela Sassman, Branch Manager
140 Broadway, 46th Floor
New York, NY 10005
Phone: 646 708 1714
E-mail: daniela.sassman@skrivanek.com
Web: https://skrivanek.cz/cz/

HULPACH TRANSLATIONS
Vladimir R. Hulpach, CVA
Official Court Interpreter & Translator
Member ATA, NAJIT, ACIA
P.O. Box 17005
Fountain Hills, AZ 85269
Cell: +1 (480) 703-1364
E-mail: vladray@aol.com
Web: www.hulpach-translations.com