english  česky 

rozšířené vyhledávání

Seznam zaregistrovaných kandidátních listin v Ústeckém kraji.

Státní volební komise vylosovala čísla politických stran, hnutí a koalic pro volby do Poslanecké sněmovny 2021.

Na 179. jednání Státní volební komise, které se uskutečnilo 24. srpna 2021, bylo provedeno losování čísel, kterými budou označeny hlasovací lístky politických stran, politických hnutí a koalic pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České… více ►

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve čtvrtek 7. října a v pátek 8. října 2021.

Informace pro voliče, kteří hodlají volit v zahraničí. více ►

Volby v České republice

Informace o podmínkách hlasování na Generálním konzulátu ČR v New Yorku, zapsání do zvláštního seznamu voličů, o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů a o vydání voličského průkazu. více ►

Zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem

Informace zejména pro občany České republiky, kteří se v zahraničí zdržují dlouhodobě či trvale. Při dlouhodobém pobytu v zahraničí umožňuje § 6 odst. 5 zákona o volbách do Parlamentu zapsání do zvláštního seznamu voličů vedeného… více ►

Žádost o vydání voličského průkazu

volby_2

Pokud se v době voleb zdržujete na jiném místě, než jste zapsáni do voličského seznamu, tj. mimo místo svého obvyklého trvalého bydliště v České republice nebo v zahraničí, můžete požádat o vydání voličského průkazu a nechat si jej poslat do… více ►

Vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného Generálním konzulátem v New Yorku

volby_3

Informace pro české občany, kteří mění místo trvalého či dlouhodobého pobytu v zahraničí, případně se z dlouhodobého pobytu v zahraničí vracejí z zpět do České republiky. více ►