english  česky 

rozšířené vyhledávání

Volba prezidenta ČR v lednu 2023

Předseda Senátu Parlamentu České republiky vyhlásil na dny 13. a 14. ledna 2023 volbu prezidenta republiky (I. kolo) rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 207/2022 Sb. Vzhledem k časovému posunu probíhá hlasování na GK New York o… více ►

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČR 2022

Prezident ČR vyhlásil volby do Senátu Parlamentu ČR na pátek 23. září 2022 a sobotu 24. září 2022. V případě konání 2. kola voleb se toto bude konat v pátek 30. září 2022 a v sobotu 1. října 2022. Hlasování proběhne pouze na území ČR v celkem 27… více ►

Volby v České republice

Informace o podmínkách hlasování na Generálním konzulátu ČR v New Yorku, zapsání do zvláštního seznamu voličů, o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů a o vydání voličského průkazu. více ►

Zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem

Informace zejména pro občany České republiky, kteří se v zahraničí zdržují dlouhodobě či trvale. Při dlouhodobém pobytu v zahraničí umožňuje § 6 odst. 5 zákona o volbách do Parlamentu zapsání do zvláštního seznamu voličů vedeného… více ►

Žádost o vydání voličského průkazu

volby_2

Pokud se v době voleb zdržujete na jiném místě, než jste zapsáni do voličského seznamu, tj. mimo místo svého obvyklého trvalého bydliště v České republice nebo v zahraničí, můžete požádat o vydání voličského průkazu a nechat si jej poslat do… více ►

Vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného Generálním konzulátem v New Yorku

volby_3

Informace pro české občany, kteří mění místo trvalého či dlouhodobého pobytu v zahraničí, případně se z dlouhodobého pobytu v zahraničí vracejí z zpět do České republiky. více ►