english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČR 2022

Prezident ČR vyhlásil volby do Senátu Parlamentu ČR na pátek 23. září 2022 a sobotu 24. září 2022. V případě konání 2. kola voleb se toto bude konat v pátek 30. září 2022 a v sobotu 1. října 2022. Hlasování proběhne pouze na území ČR v celkem 27 volebních obvodech. Voliči zapsaní ve stálém seznamu voličů na GK New York musí v případě, že se chtějí  účastnit voleb na  území Ćeské republiky, požádat o  vydání voličského průkazu nebo o vyškrtnutí ze stálého seznamu voličů  vedeného GK New York.

 

Pokud si přejete zapsat do zvláštního seznamu voličů vedeného Generálním konzulátem v New Yorku, je nutné doručit nebo předat písemnou žádost konzulátu nejpozději 14. srpna v 16:00.

Volič zapsaný ve zvláštním seznamu voličů vedeném Generálním konzulátem ČR v New Yorku může před volbami do Senátu požádat o vydání voličského průkazu, na jehož základě je oprávněn zúčastnit se senátních voleb v jakémkoliv volebním okrsku v České republice spadajícím do volebního obvodu, v němž jsou volby vyhlášeny.

O vydání voličského průkazu lze požádat osobně na generálním konzulátu ČR v New Yorku do okamžiku uzavření zvláštního seznamu voličů (tj. do 21. září 2022), a to bez předchozího objednání v pracovní době úřadu.

Žádost o vydání voličského průkazu lze rovněž zaslat na Generální konzulát ČR v New Yorku, a to v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem voliče nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky. Žádosti zaslané v listinné podobě poštou nebo elektronicky datovou schránkou musí být doručené na Generální konzulát ČR v New Yorku nejpozději 16. září 2022. Na později doručené žádosti tímto způsobem nebude brán zřetel.

Případně je také možné požádat o vyškrtnutí ze stálého seznamu voličů (stálý seznam voličů je trvalé povahy- vyškrtnutí platí tedy i pro další volby). 

Bližší informace o volbách do Senátu Parlamentu ČR lze nalézt na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR.

 

PŘÍLOHY:

Volební obvody_2022 (PDF, 156 KB)

 

Vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu 2022 (PDF, 517 KB)