english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Žádost o vydání voličského průkazu

Pokud se v době voleb zdržujete na jiném místě, než jste zapsáni do voličského seznamu, tj. mimo místo svého obvyklého trvalého bydliště v České republice nebo v zahraničí, můžete požádat o vydání voličského průkazu a nechat si jej poslat do místa, kde chcete přijít k volbám, buď na uvedenou adresu nebo přímo na zastupitelský úřad.

Občané již zapsaní ve zvláštním seznamu voličů, který vede na generálním konzulátu v New Yorku se mohou voleb účastnit v libovolném jiném volebním místě (tj. v ČR nebo na jiném zastupitelském úřadu v zahraničí), a to na základě voličského průkazu, který občanu vydá náš zastupitelský úřad.

Žádost o vydání voličského průkazu musí být podána v listinné podobě, opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, nebo v elektronické podobě, podepsané uznávaným elektronický podpisem voliče, nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky. Pokud podáte žádost o vydání voličského průkazu osobně na konzulátu bude podpis ověřen přímo na místě.

Obdobně, pokud nejste zapsáni v našem zvláštním seznamu voličů, ale budete chtít volit v New Yorku, můžete požádat o vydání voličského průkazu u obecního úřadu v místě svého trvalého bydliště a nechat si poslat tento voličský průkaz na Vaši adresu v USA nebo přímo na náš konzulát.

Pro podání žádosti je možno využít formulář  žádost o vydání voličského průkazu (PDF, 65 KB).

Při registraci ve volební místnosti v den hlasování pak volič odevzdá voličský průkaz příslušné volební komisi - okrskové v ČR, resp. zvláštní okrskové v zahraničí - této komisi jen při volbách do Poslanecké sněmovny, anebo při volbě prezidenta ČR, do Senátu a do Evropského parlamentu lze volit POUZE v ČR. Nadále zůstává zapsán/a v původním seznamu voličů (zvláštním, resp. stálém) podle místa svého dlouhodobého pobytu.

Detailní informace naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR.

přílohy

žádost o vydání voličského průkazu 64 KB PDF (Acrobat dokument) 28.11.2017

Žádost o vystavení voličského průkazu 30 KB DOC (Word dokument) 10.12.2012