english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Nejmenší stát USA Rhode Island nabízí pro české firmy řadu možností

Stát New York představuje co do exportních příležitostí vysoce konkurenční a náročné prostředí. Nabízí se proto možnost obrátit pozornost na státy sousedící nebo nacházející se v blízkosti New Yorku, jako je například nejmenší ale dynamicky se rozvíjející stát Rhode Island (RI).
 

Studie, kterou provedly společnosti Battelle Technology Partnership Practice, Brookings, Monitor Deloitte a TEConomy Partners, identifikovala hlavní průmyslová odvětví, jež se vyznačují v posledních letech v tomto americkém státě největším růstem. Jedná se zejména o sektory life sciences, IT software, kybernetickou bezpečnost, námořní průmysl (stavba obranných lodí, ponorek a další námořní technika), projekty větrných elektráren na moři (tzv. offshore), potravinářství a zakázkovou výrobu.

Stát Rhode Island se pyšní vysokým počtem zaměstnanců ve zdravotnictví a v oblasti life sciences (pozn.: o 31 % převyšuje celoamerický průměr), je silný v biomedicínských inovacích a rozvíjí vědecké poznatky o biologických procesech a systémech způsobem, který mění diagnostiku a léčbu zdravotních problémů. Obzvláště atraktivní tržní příležitosti se nabízejí v oblasti léčebných postupů souvisejících s neurovědami, dále v oblasti zdravotnických prostředků pro ortopedické, biologické a neurologické aplikace a v oblasti zdravotnické informatiky a digitálních inovací. Biomedicínské inovace se spojují s technologickým vývojem v dalších vědních oborech - včetně elektroniky, informačních technologií a nanotechnologií. V oblasti life sciences a zdravotnictví se tu nabízí možnost vědecké spolupráce pro české firmy či vysoké školy s významnými univerzitami a institucemi (například Brown University, University of Rhode Island, Lifespan, Care New England nebo Providence VA Medical Center).

Tento nejmenší stát USA ale také dlouhodobě zaujímá přední místo v tzv. „blue economy“, tedy v odvětvích spojených s námořním průmyslem (stavba a servis lodí, a to včetně vojenských, ponorek, vývoj materiálů a lodních systémů). Koncentrace námořního a strojírenského průmyslu je v RI o 86 % vyšší, než je celoamerický průměr, což je skutečnost, kterou by měly vést české strojírenské firmy v patrnosti.  

Další nezanedbatelnou oblastí jsou pak projekty v rámci tzv. „green energy“, jako jsou větrné elektrárny na volném moři. Nejznámější je např. Block Island Wind Farm, která je první americkou větrnou farmou na moři s kapacitou 30 MW nacházející se právě v blízkosti ostrova Block Island. Projekty větrných elektráren na volném moři dodávají čistou a spolehlivou energii, ale přináší i příležitosti pro tvorbu pracovních míst a  hospodářský růst v regionu. Projekty na vybudování větrných elektráren nejsou plánovány a realizovány jen v RI, ale i v jižní části státu New Jersey, na východní části Long Islandu (stát New York) a severovýchodně od Marylandu.

Dalšími rychle se rozvíjejícími oblastmi je bezdrátová komunikace a kybernetické systémy, které jsou vyvolány silnou a neustále se vyvíjející poptávkou. Prostředí Rhode Islandu je založené na spolupráci technologických inovací, které se uplatňují napříč odvětvími. Silná síť inovátorů v oblasti kybernetické bezpečnosti na Rhode Islandu představuje významnou příležitost i pro české firmy, které se specializují na tyto technologie.

V posledních letech směřuje do Rhode Island stále více evropských firem. Z výše uvedeného vyplývá, že tento stát nabízí řadu příležitostí pro rozvoj podnikání pro české subjekty z různých oborů. Generální konzulát v New Yorku je připraven českým firmám zprostředkovat v případě zájmu kontakty na relevantní partnery v tomto dynamicky se rozvíjejícím státě USA.

 

Lucie Hindlsová
Ekonomická diplomatka, Generální konzulát ČR v New Yorku