english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Palác Broadway - unikátní investiční příležitost

ÚZSVM nabízí ve výběrovém řízení s elektronickou aukcí k prodeji Palác Broadway. Nový majitel v této aukci získá výjimečný areál v nejlukrativnější části Prahy.

Pozemek parc. číslo: 585 o výměře 2254 m2, druh pozemku: zastavěná plocha/nádvoří, způsob ochrany: nemovitá kulturní památka, pam. rezervace - budova, pozemek v památkové rezervaci, součástí pozemku je stavba č.p. 988 (jiná stavba), vše zapsáno na LV 60000 pro katastrální území Staré Město, obec Praha, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrálním pracovištěm Praha. Celá nemovitost je pronajata na základě nájemní smlouvy č. 6/03 ze 30. 12. 1993 do 31. 3. 2048. Nemovitost není evidována CRAB. V suterénu muzikálové divadlo Broadway, v přízemí průchozí obchodní pasáž mezi ulicemi Na Příkopě a Celetnou. 2. - 7. NP tvořeno kancelářskými prostorami a prostorami nájemce.

Více informací naleznete na https://www.bidbook.eu/en/realestate/view/1165/na-prikope-988-in-prague, dále https://www.uzsvm.cz/palac-broadway-jedinecna-kulturni-pamatka-v-centru-prahy-a-unikatni-investicni, Informační leták Palác Broadway (PDF, 3 MB), https://www.nabidkamajetku.cz/Home/AuctionDetail/16506.

Odpovědi na vznesené dotazy, týkající se předmětu výběrového řízení, naleznete na adrese https://www.uzsvm.cz/otazky-a-odpovedi-k-prodeji-palace-broadway.