english  česky 

rozšířené vyhledávání

Právní služby

Felix a spol. advokátní kancelář, s.r.o.

thumb

Felix a spol. advokátní kancelář nabízí právní služby v České republice a prostřednictvím sítě INBLF v USA. více ►

KAPOUNKOVÁ LEGAL

thumb

Advokátní kancelář KAPOUNKOVÁ LEGAL poskytuje právní poradenství podnikatelům, kteří se rozhodli zahájit svoji podnikatelskou činnost na území České republiky. Přenechte nám práci spojenou se zajištěním právního rámce vašeho podnikání a věnujte… více ►

PETERKA & PARTNERS

thumb

je moderní česká nezávislá advokátní kancelář s dvacetiletou tradicí na českém právním trhu poskytující komplexní právní služby v regionu střední a východní Evropy. více ►

Právnická firma McKenna Long & Aldridge LLP

MLA_logo

je mezinárodní firma, která má jedinečné postavení na křižovatce obchodního a státního práva. Nabízí právní služby, které v sobě spojují právní otázky a obchodní cíle. více ►

Silvie FELIX KOUBÍKOVÁ, advokát

thumb

Specializace : mezinárodní právo soukromé, občanské právo (vlastnictví, smlouvy, dědictví, nemovitosti, náhrada škody), obchodní právo (smlouvy, obchodní společnosti), rodinné právo (rozvod, péče o nezletilé, výživné, vypořádání společného… více ►

Česká advokátní komora (ČAK)

CAK_logo

je největší samosprávnou právnickou profesní organizací v České republice. Zároveň vykonává veřejnou správu na úseku advokacie a jako taková chrání a garantuje kvalitu právních služeb poskytovaných advokáty. více ►

Gallet Dreyer & Berkey, LLP

thumb

Gallet Dreyer & Berkey, LLP je považována za jednu z nejvýznamnějších právních kanceláří v New Yorku. více ►

Právní kancelář Velez & Cipriano, PLLC

thumb

Velez & Cipriano, PLLC je mezinárodní advokátní kancelář zaměřená na pomoc zahraničním společnostem vstupujícím na americký trh s jejich potřebami týkajícími se obchodního a imigračního práva. více ►

Právní kancelář Hodgson Russ

Logo_HodgsonRuss

poskytuje právní zastoupení a kompletní právní servis jak evropským klientům s obchodními či soukromými zájmy v USA, tak americkým firmám podnikajícím v Evropě. více ►

Advokátní kancelář Šimberský

AKJS

poskytuje komplexní právní služby v celém spektru právních odvětví, zejména pak v oblastech práva občanského a obchodního, práva rodinného (a to včetně opatrovnických sporů a mezinárodních únosů dětí), dále práva pracovního, správního, ústavního… více ►