english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Advokátní kancelář Šimberský

poskytuje komplexní právní služby v celém spektru právních odvětví, zejména pak v oblastech práva občanského a obchodního, práva rodinného (a to včetně opatrovnických sporů a mezinárodních únosů dětí), dále práva pracovního, správního, ústavního a evropského.

Advokátní kancelář Šimberský se řadí typově mezi středně velké advokátní kanceláře. Znakem poskytovaných právních služeb je na jedné straně méně formální přístup a snaha o kreativní či ne zcela obvyklá řešení, na druhé straně důsledný respekt vůči tradičním hodnotám advokacie, tedy zejména bezvýjimečná ochrana zájmů klienta. Při poskytování právních služeb je kladen vysoký důraz na kvalitu, a to při respektování individuálního přístupu ke klientovi a k řešené věci.

Advokátní kancelář poskytuje komplexní právní služby v celém spektru právních odvětví, a to jak při vedení soudních sporů klientů, tak i v agendě mimosoudní, při dlouhodobém vedení právních záležitostí klientů, či ve vzájemné kombinaci obou těchto forem. Právní služby jsou též poskytovány formou jednorázových právních konzultací.

Právní služby jsou poskytovány v českém, slovenském, anglickém a francouzském jazyce.

Webová stránka advokátní kanceláře: www.akjs.cz
Kontakt: info@akjs.cz   (http://www.akjs.cz/kontakt)