english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Výzva k předkládání projektů PROPEA pro rok 2021

Ministerstvo zahraničních věcí ČR vyhlašuje výzvu na poskytovatele služeb pro program PROPEA pro rok 2021. Pomocí PROPEA poskytují akreditované expertní subjekty působící v zahraničí (s podporou českého zastupitelského úřadu v zemi) služby ekonomické diplomacie českým firmám, které v příslušném teritoriu působí nebo se na vstup na cílový zahraniční trh připravují. Aktuální výzva k předkládání projektů končí 15. října 2020.

Projekty PROPEA jsou posunem od podpory jednorázových obchodních operací českých firem k posilování jejich trvalé přítomnosti v zahraničí. Cílem programu je podpořit české firmy, které se nezaměřují pouze na export, ale mají spíše investiční charakter. Dále projekty PROPEA chtějí snížit českým firmám rizika spojená se  vstupem na náročné zahraniční trhy a posílit kapacity ČR pro podporu trvalejší přítomnosti firem na zahraničních trzích.

V rámci nástroje PROPEA mohou akreditované expertní subjekty působící v zahraničí s podporou zastupitelského úřadu v teritoriu nabízet českým firmám, které již v teritoriu působí, nebo se na vstup na cílový zahraniční trh připravují, expertní proexportní služby: 

  • zpracování obchodního plánu pro vstup na trh nebo investici
  • zpracování právní, daňové, finanční a legislativní analýzy
  • uvedení produktů na trh (pomoc při jednání s finančními institucemi, podpora při zřizování účtu a zajištění financování, založení firmy apod.)
  • zajištění licencí, certifikací, registrací produktů a ochranných známek
  • zajištění a ověření dokumentace pro import/export a logistiku
  • vytváření a koordinace dodavatelských a partnerských sítí
  • zajištění propagačních, marketingových a PR služeb
  • podpora při spouštění výroby/zahájení činnosti v případě firem z oboru služeb
  • využití technického zázemí

Další podrobnosti k projektu jsou uvedeny na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR – informace k PROPEA. Maximální  možná finanční podpora pro jeden projekt PROPEA realizovaný v rámci jednoho zastupitelského úřadu v kalendářním roce je 500 000 Kč.

Zájemci o realizaci projektu v Severovýchodní části USA v roce 2021 (tj. možní poskytovatelé proexportních služeb pro české firmy v jurisdikci Generálního konzulátu ČR v New Yorku) mohou konzultovat své náměty a předkládat návrhy ekonomickému úseku Generálního konzulátu ČR v New Yorku – kontakt: Lucie Hindlsová, ekonomická diplomatka, kontakt: commerce_newyork@mzv.cz.

Aktuální výzva k předkládání projektů končí 15. října 2020.

Návrhy projektů podávají potenciální realizátoři (lokální subjekty působící v jurisdikci Generálního konzulátu ČR v New Yorku, které mají právní subjektivitu dle místních předpisů) prostřednictvím Generálvího konzulátu v New Yorku pomocí Identifikačního formuláře projektu (DOC, 84 KB) PROPEA. Vyhodnocení předložených návrhů proběhne na zasedání hodnotící komise pro PROPEA v listopadu 2020.

 

Lucie Hindlsová, ekonomická diplomatka, Generální konzulát ČR v New Yorku