english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Výzva k předkládání projektů PROPEA pro rok 2022

Ministerstvo zahraničních věcí ČR vyhlašuje výzvu k předkládání návrhů projektů pro podporu českých ekonomických aktivit v zahraničí (PROPEA) pro rok 2022. Cílem PROPEA je snížit českým firmám rizika spojená se vstupem na náročné zahraniční trhy a podpořit zde jejich trvalou přítomnost. Návrhy pro USA mohou podávat potenciální realizátoři z řad místních subjektů řádně zaregistrovaných v USA, kteří mají zkušenosti v oblasti podpory zahraničního obchodu. Termín pro podávání návrhů na Generální konzulát v New Yorku je do 22. 10. 2021.

Hlavní náplní realizátora PROPEA bude poskytování služeb českým firmám se zájmem o vstup či posílení své pozice na americkém trhu.


 Předpokládaný rozsah poskytovaný služeb expertními subjekty:
·         zpracování obchodního plánu pro vstup na trh nebo investici
·         zpracování právní, daňové, finanční a legislativní analýzy
·         uvedení produktů na trh (pomoc při jednání s finančními institucemi, podpora při zřizování účtu a zajištění financování, založení firmy apod.)
·         zajištění licencí, certifikací, registrací produktů a ochranných známek
·         zajištění a ověření dokumentace pro import/export a logistiku
·         vytváření a koordinace dodavatelských a partnerských sítí
·         zajištění propagačních, marketingových a PR služeb
·         podpora při spouštění výroby/zahájení činnosti v případě firem z oboru služeb
·         využití technického zázemí
·         zastupování firmy v místě

Návrhy projektů na podporu ekonomických aktivit v zahraničí podávají potenciální realizátoři příslušnému zastupitelskému úřadu ČR v zahraničí, který je následně předkládá na ústředí MZV. Zájemci si musí ověřit, zda spadají do jurisdikce Generálního konzulátu ČR v New Yorku.


Termín pro podání návrhů na Generální konzulát ČR v New Yorku je nejpozději do pátku 22.10.2021. Návrhy projektů zaslané po tomto termínu bohužel nebude možno akceptovat.
Schválené projekty budou moci být realizovány od 1. 1. – 31. 10. 2022. Maximální finanční podpora pro jeden projekt PROPEA realizovaný v jednom kalendářním roce je 500 tis. Kč. Současně maximální limit finančních prostředků v rámci jednoho projektu na položku „výdaje na podporu sdružování českých firem v teritoriu“ byl stanoven na 50 tis. Kč. Spolufinancování individuálních služeb českými firmami je stanoveno na minimálně 30% z ceny služeb.
Přihlášky je nutno podávat v češtině ve standardizovaném identifikačním formuláři (v příloze). Součástí přihlášky je i kopie výpisu z obchodního rejstříku či jiný doklad potvrzující právní subjektivitu realizátora (v souladu s jeho právní formou) a doklad osvědčující oprávnění zástupce jednat jménem subjektu navenek v zemi realizace projektu.


Návrhy PROPEA je nutné dodat do 22. 10. 2021 v listinné podobě na adresu ZÚ New York (Consulate General of the Czech Republic, 321 East 73rd Street, New York, NY 10021, USA) a současně v elektronické podobě (naskenované) na e-mailové adresy ekonomického oddělení Generálního konzulátu ČR v New Yorku.


Kontakt:
Vedoucí ekonomického oddělení
Lucie Hindlsová
Tel. : 646-422-3300
E-mail : commerce_newyork@mzv.cz
 
Identifikační formulář projektu.

 

 

přílohy

Identifikační formulář PROPEA 744 KB PDF (Acrobat dokument) 10.9.2021