česky  english 

Advanced search

Consular fees/ Konzulární poplatky

Konzulární správní poplatky se přepočítávají každý měsíc dle aktuálního směnného kurzu české koruny (CZK).

Konzulární správní poplatky je třeba uhradit v amerických dolarech (USD) v hotovosti (prosíme o přesně odpočítanou částku), případně prostřednictvím money order v USD, v němž je jako příjemce uveden "Consulate General of the Czech Republic" (jiný název příjemce nelze akceptovat).

Osobní šeky ani debetní/kreditní karty není možno akceptovat.


Consular and visa fees change monthly according to the current exchange rate of the Czech crown (CZK).

Consular and visa fees must be paid in cash in US dollars (USD - please, provide exact change) or by money order in USD. In case of a money order, please, indicate "Consulate General of the Czech Republic" as the recipient or otherwise it will not be accepted.

Personal checks or debit/credit cards are not accepted.


Aktuální konzulární správní poplatky:
Current consular and visa fees:

Nový přepočet konzulárních správních poplatků se vyhlašuje vždy k prvnímu dni v měsíci a platí po celý daný měsíc.
The fees are re-calculated on the first day of every month and are valid until the end of the given month.

Konzulární poplatky_Duben_2021/ Consular and visa fees_April_2021 (PDF, 444 KB)

Poznámka: pokud se soubor po kliknutí neotevře, uložte jej do počítače a poté uložený soubor otevřete.
Note: in case you are unable to download the file directly from the website, save it to your computer and open from there.