česky  dansk  english 

rozšířené vyhledávání

Cestovní průkaz

Občanovi, který nemá jiný cestovní doklad, může velvyslanectví v odůvodněných případech, například při ztrátě cestovního dokladu v zahraničí, vydat cestovní průkaz s územní a časovou platností omezenou účelem cesty.

Cestovní průkaz lze vydat z důvodu cesty do České republiky i pro nově narozeného českého občana na základě žádosti jeho českého rodiče a předložení dánského rodného listu dítěte.

Cestovní průkaz lze vydat na dobu platnosti nejvýše 6 měsíců.

Žadatel se obrátí na konzulární oddělení osobně, telefonicky nebo e-mailem a domluví další postup.

Při podání žádosti je třeba doložit

- totožnost
- státní občanství ČR
- 2 identické fotografie

V případě nouze (ztráty dokladů) může Velvyslanectví ověřit totožnost na základě dalších podkladů (řidičský průkaz, kopie dokladů, úřední průkaz apod.); totožnost může být potvrzena i jiným občanem, který je držitelem platného cestovního dokladu ČR.

Konzulární oddělení vydá cestovní průkaz v nutném případě na počkání.

Správní poplatek činí cca 120 DKK v závislosti na aktuálním valutovém kurzu.
Pro zjištění aktuální výše poplatku, kontaktujte konzulární oddělení.