česky  dansk  english 

rozšířené vyhledávání

Cestovní doklady

K podání žádosti o vydání cestovního pasu s biometrickými údaji i vyzvednutí hotového dokladu je třeba se dostavit osobně na Velvyslanectví. Pro informace o vydávání dokladů v období svátků 2018 si přečtěte informace v níže uvedeném dokumentu PDF.

cestovní pas (případně diplomatický a služební pas)
cestovní průkaz (v případě nouze)
občanský průkaz (pro cesty do států Evropské unie)

Velvyslanectví ČR v Kodani přijímá žádosti o vydání cestovního pasu a cestovního průkazu. Agendou občanských průkazů se nezabývá, občanský průkaz je třeba si vyřídit v ČR – viz informace na stránkách Ministerstva vnitra ČR.

K podání žádosti o vydání cestovního pasu s biometrickými údaji i vyzvednutí hotového dokladu je třeba se dostavit osobně na Velvyslanectví v otevírací době konzulárního oddělení mezi 10:00 a 11:00. Z praktických důvodů doporučujeme domluvu ohledně termínu (příp. hodiny) návštěvy na ZÚ telefonicky nebo e-mailem.

V souladu s novelizací zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech platnou od 1. 1. 2016 může občan, který požádal o vydání cestovního pasu u zastupitelského úřadu v zahraničí, převzít nový cestovní pas u obecního úřadu obce s rozšířenou působností příslušného k jeho vydání (úřad v místě trvalého, příp. posledního trvalého bydliště žadatele). Opačný postup zákon neumožňuje. Zákon nadále ukládá povinnost převzít cestovní pas u úřadu osobně.

Ve věci žádosti o cestovní průkaz vždy nejdříve kontaktujte konzulární oddělení.


Poplatky
 

cestovní pas
-     osoby starší 15 let cca 350,- DKK
-     děti do 15 let cca 120,- DKK

cestovní průkaz
-     cca 120,- DKK
v závislosti na aktuálním valutovém kurzu.

Poplatky se hradí v hotovosti v DKK při podání žádosti o pas.
Pro zjištění aktuální výše poplatku, kontaktujte konzulární oddělení.

V roce 2012 bylo zákonem zrušeno zapisování akademických titulů do cestovních pasů a zapisování dětí do cestovních dokladů rodičů.