česky  dansk  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Služby CZECH POINT na Velvyslanectví ČR v Kodani

V současné době jsou na Velvyslanectví ČR v Kodani v rámci služeb CzechPOINT poskytovány následující služby:

- Výpis z Katastru nemovitostí
- Výpis z Obchodního rejstříku
- Výpis z Živnostenského rejstříku
- Výpis z Rejstříku trestů
- Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)
- Žádost o výpis nebo opis z Rejstříku trestů podle zákona č. 124/2008 Sb.
- Výpis z bodového hodnocení řidiče
- Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
- Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH
- CzechPOINT E-SHOP - výpisy poštou   

Zájemci o vydání ověřených výpisů z uvedených registrů se dostaví osobně v úředních hodinách (pondělí až pátek 10:00-11:00) na konzulární oddělení Velvyslanectví ČR v Kodani. Ověřený výpis se v případě dostupnosti vydává na počkání.

Pro zhotovení ověřeného výpisu z obchodního či živnostenského rejstříku je nutné znát identifikační číslo (IČ) firmy či podnikatele. Pro zhotovení výpisu z rejstříku trestů musí dotčená osoba předložit doklad totožnosti (tj. občanský průkaz, cestovní pas, povolení k pobytu cizince na území ČR), v němž bude uvedeno rodné číslo.

Vydání ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy je zpoplatněno. Za vydání ověřeného výpisu z výše zmíněných registrů je nutné uhradit správní poplatek stanovený v sazebníku správních poplatků, který je přílohou zákona o správních poplatcích (č. 634/2004 Sb.). Poplatek je stanoven v Kč a činí 300 Kč za první stránku a 150 Kč za každou další i započatou stránku. Za vydání ověřeného výpisu z rejstříku trestů ČR je stanoven poplatek 200 Kč (bez ohledu na počet stran). Poplatky se platí v hotovosti v dánských korunách v přepočtu podle platného kurzu.
 

Czech Point