česky  dansk  english 

rozšířené vyhledávání

Matriční doklady

Konzulární oddělení přijímá žádosti o zaslání rodných, oddacích a úmrtních listů, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině apod. z České republiky.

Dále přijímáme žádosti o zápis matričních událostí, ke kterým došlo v cizině, především narození dítěte a uzavření manželství, do české matriky (a následné vydání rodného či oddacího listu).

Tyto úkony podléhají správním poplatkům. Pro zjištění aktuálních sazeb poplatků kontaktujte konzulární oddělení.

Upozorňujeme, že velvyslanectví již nemá kapacitu na vyhotovování překladů, pouze překlady v případě potřeby může ověřit.