česky  dansk  english 

rozšířené vyhledávání

Oddací list

Zápis uzavření manželství do české matriky (a vystavení českého oddacího listu)

Manželství uzavřené v zahraničí je třeba zapsat do české matriky, která následně vydá oddací list.

Zápis můžete provést naším prostřednictvím, můžete se také osobně obrátit přímo na příslušný matriční úřad v ČR (dle svého trvalého pobytu, případně posledního trvalého pobytu před odchodem z ČR). V takovém případě doporučujeme, abyste nás předem kontaktovali pro ověření, zda disponujete všemi doklady pro vyřízení věci přímo v ČR.


Velvyslanectví nemá kapacitu na vyhotování překladů, prosíme o využití odkazu na seznam překladatelů na našich webových stránkách.

Postup vyřízení žádosti prostřednictvím Velvyslanectví ČR v Kodani
 

Vyplňte a podepište následující formuláře:

· Žádost o zápis uzavření manželství (DOC, 47 KB)
· Prohlášení k občanství
· Žádost o zápis příjmení v mužském tvaru (pokud máte zájem o uvedení příjmení bez koncovky -ová)

K vyplněným formulářům přiložte:

- dánský oddací list ve dvojjazyčné verzi (v dánštině a češtině) vystavený dánským úřadem; o dvojjazyčnou verzi je třeba explicitně požádat. Pokud úřad není schopen dvojjazyčnou verzi vystavit, je nutné nadále dokument opatřit překladem do češtiny. Více informací naleznete zde, případně volejte konzulární oddělení.

- kopie rodných listů manželů (nemusí být ověřené)
- kopie datových stránek cestovních dokladů manželů
- kopii kartičky pojištění
s adresou v Dánsku
- doklad o rozvodu (rozvodový rozsudek), pokud došlo k rozvodu
- úmrtní list v případě vdovce/vdovy
- kontaktní informace
(email, telefon, adresa)

Správní poplatky

Poplatky za správní úkony jsou stanoveny Zákonem o správních poplatcích v českých korunách. Na ZÚ se vybírají v místní měně, tedy v DKK. Tyto poplatky se mění každý měsíc podle aktuálního valutového kurzu - pro zjištění platných sazeb kontaktujte konzulární oddělení.

Poplatek za zápis do zvláštní matriky Brno: cca. 60,- DKK
Ověření kopie oddacího listu cca. 50,- DKK

Úhrada poplatků je možná v hotovosti i kartou.

Oddací list je nutné vždy vyřídit před podáním žádosti o nový cestovní pas. Upozorňujeme na zákonnou skutečnost, že v případě změny příjmení po sňatku dojde 3 měsíce po uzavření manželství k zneplatnění původního cestovního pasu.

Výše uvedené platí obdobně i pro zápis registrovaného partnerství.

Pro bližší informace kontaktuje konzulární oddělení.

 

přílohy

Zadost_o_zapis_prijmeni_v_muzskem_tvaru 28 KB DOC (Word dokument) 17.10.2014

Prohlaseni_k_obcanstvi 27 KB DOC (Word dokument) 17.10.2014