česky  dansk  english 

rozšířené vyhledávání

Rodný list

Zápis narození dítěte do české matriky (a vystavení českého rodného listu)
 

Dítě, které se narodí v zahraničí, nabývá státní občanství ČR, je-li, nebo v době narození byl, alespoň jeden rodič státním občanem České republiky. Na tomto stavu nic nemění okolnost, že dítě mohlo nabýt po svém druhém rodiči i jinou státní příslušnost.

Zápis o narození můžete provést naším prostřednictvím, můžete se také osobně obrátit přímo na příslušný matriční úřad v ČR (dle svého trvalého pobytu, případně posledního trvalého pobytu před odchodem z ČR). V takovém případě doporučujeme, abyste nás předem kontaktovali pro ověření, zda disponujete všemi doklady pro vyřízení věci přímo v ČR.

Velvyslanectví nemá kapacitu na vyhotovování překladů, prosíme o využití odkazu se seznamem překladatelů na našich webových stránkách.

Postup vyřízení žádosti prostřednictvím Velvyslanectví ČR v Kodani
 

Vyplňte a podepište následující formuláře:


Žádost o zápis narození (DOC, 45 KB)
Žádost o zápis příjmení v mužském tvaru (DOC, 27 KB)
Žádost o osvědčení o státním občanství (DOC, 53 KB)

K vyplněným formulářům přiložte:

· originál dánského rodného listu dítěte ve dvojjazyčné verzi (v dánštině a češtině) vystavený dánským úřadem; o dvojjazyčnou verzi je třeba explicitně požádat. Pokud úřad není schopen dvojjazyčnou verzi vystavit, je nutné nadále dokument opatřit překladem do češtiny. Více informací naleznete zde, případně volejte konzulární oddělení.

· kopie rodných listů rodičů (nemusí být ověřené, případně přineste originály, kopie si uděláme a originály vrátíme)
. kopii českého oddacího listu rodičů
·
kopie cestovních dokladů rodičů dítěte
·
kopie kartičky pojištění s adresou v Dánsku
· kontaktní informace (e-mail, telefon, adresa)

Poznámka
·
V případě, že rodiče dítěte nejsou oddáni, opatří si doklad Uznání otcovství (Omsorg- og ansvarserklæring) vystavený církevním úřadem (pastorátem). Dokument je nutné opatřit překladem do češtiny. Více informací naleznete zde, případně volejte konzulární oddělení.

· V případě, že dítě získalo narozením i občanství jiného státu EU (většinou tehdy, je-li druhý rodič občanem některé ze zemí EU), může být nově od 1.1.2014 proveden zápis jmen a příjmení do českého rodného listu v podobě, kterou umožňuje užívat právo a tradice jiného členského státu EU. Tedy v zásadě tak, jak jsou jména a příjmení zapsána v cizozemském rodném listě dítěte, i když tato forma neodpovídá právní úpravě platné v ČR. Příslušný formulář musí být podepsán oběma rodiči. Současně je třeba listinou nebo cestovním pasem dítěte doložit jeho státní příslušnost k jiné zemi EU.

Zápis jména a příjmení dítěte v podobě užívané v jiném členském státu EU lze učinit i zpětně nebo pro dospělou osobu.

Formulář pro dítě
Formulář pro dospělou osobu

Správní poplatky

Poplatky za správní úkony jsou stanoveny Zákonem o správních poplatcích v českých korunách. Na ZÚ se vybírají v místní měně, tedy v DKK. Tyto poplatky se mění každý měsíc podle aktuálního valutového kurzu - pro zjištění platných sazeb kontaktujte konzulární oddělení.

Ověření překladu rodného listu cca. 70,- DKK
Ověření kopie rodného listu cca. 70,- DKK
Poplatek za zápis do zvláštní matriky Brno: cca. 80,- DKK
Vydání osvědčení o občanství ČR cca. 70,- DKK

Úhrada poplatků je možná v hotovosti i kartou.

Pro bližší informace kontaktujte konzulární oddělení.

přílohy

prohlaseni_prijmeni_EU 39 KB DOC (Word dokument) 7.3.2014

Žádost o zápis příjmení v mužském tvaru - dospělý 26 KB DOC (Word dokument) 23.8.2016