česky  dansk  english 

rozšířené vyhledávání

Ověřování dokumentů - legalizace

Konzulární oddělení Velvyslanectví ČR provádí ověřování listin a podpisů.


Pro ověření podpisu je nutné předložit platný doklad totožnosti (cestovní pas nebo občanský průkaz).

Pro zjištění aktuálních sazeb poplatků kontaktujte konzulární oddělení.

Upozorňujeme, že konzulární oddělení nepřijímá platební karty, poplatky je nutné uhradit v hotovosti.

Dánské veřejné dokumenty (např. rodné listy, oddací listy, apod.) je pro použití v České republice nutné nechat ověřit doložkou Apostille na Ministerstvu zahraničních věcí Dánska.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o volném pohybu veřejných listin v EU

Dnem 16. února 2019 nabylo účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1191 ze dne 6. července 2016 o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii a o změně… více ►