česky  dansk  english 

rozšířené vyhledávání

Dobrovolná registrace občanů ČR při cestách do zahraničí

Od 10. června 2009 je pro veřejnost zpřístupněna webová aplikace, která českým občanům umožní poskytovat na dobrovolném základě informace o plánovaném pobytu v zahraničí. Obdobné systémy dobrovolné registrace prostřednictvím internetu zavedla v posledních letech řada vyspělých států.

Odkaz na webovou aplikaci „Dobrovolná registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí“ se nachází na webové stránce Ministerstva zahraničních věcí v kapitole „Cestujeme“. Samostatně je též přístupná na DROZD.

Po spuštění aplikace cestovatel sám vyplní jednoduchý formulář, který se skládá ze 4 částí:

1. Informace o cestovateli
2. Informace o spolucestujících rodinných příslušnících
3. Údaje o pobytu v zahraničí
4. Kontaktní osoba v ČR

Informace budou konzulární službě sloužit k poskytování operativní pomoci našim občanům v nejrůznějších situacích včetně přírodních katastrof, sociálních nepokojů a ozbrojených konfliktů. Aplikace umožní především rychlé kontaktování cestovatele nebo jeho příbuzných v ČR v případě potřeby. Aplikace umožňuje i rozesílání hromadných e-mailů a SMS všem zaregistrovaným osobám, které se v daném cizím státě nacházejí. Aplikace je tedy schopna během relativně krátké doby například předat informaci o plánované evakuaci i vytvořit seznam evakuovaných osob.

Aplikace je vhodná pro registraci krátkodobých i dlouhodobých pobytů v zahraničí. Systém umožňuje následnou editaci vložených údajů například při změně trasy, délky pobytu a podobně, a to na základě přihlašovacího jména a hesla, které si cestovatel sám určí.

Osobní data budou v systému uchovávána jen po dobu předpokládaného pobytu v zahraničí. Po jeho ukončení obdrží cestovatel automaticky e-mailovou zprávu, která mu interaktivně umožní příslušný záznam z databáze ihned odstranit. Pokud na e-mail nebude reagovat, bude záznam automaticky vymazán po uplynutí 4 týdnů od zadaného termínu ukončení cesty.

Pro pojmenování aplikace byla zavedena pracovní zkratka DROZD (Dobrovolná registrace občanů při cestách do zahraničí).