česky  dansk  english 

rozšířené vyhledávání

Schengenský informační systém (SIS)

Schengenský informační systém (SIS) je databáze sdílená všemi členskými státy v schengenském prostoru. V SIS jsou soustředěny informace o hledaných, pohřešovaných nebo sledovaných osobách a informace o odcizených nebo pohřešovaných vozidlech a předmětech (zejména doklady totožnosti, osvědčení o registraci vozidla a státní poznávací značky).

V souladu se zásadami ochrany údajů jsou v Schengenské úmluvě uznána zvláštní práva náležející všem jednotlivcům. Mezi tato práva patří především:

- právo na přístup k údajům uloženým v SIS, které se ho týkají

- právo na opravu fakticky chybných údajů nebo na výmaz právně chybných údajů

- právo požádat vnitrostátní orgány pro ochranu údajů o ověření údajů, které se ho týkají a byly vloženy do Schengenského informačního systému, jakož i o ověření jejich využívání

- právo zahájit řízení u soudu nebo příslušného orgánu ve věci opravy nebo výmazu nesprávných údajů nebo ve
věci odškodnění

Podrobné informace o právu na přístup do SIS

Další informace naleznete na web.stránkách Úřadu na ochranu osobních údajů.