česky  dansk  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

AKTUALIZACE: Volby do PSP ČR 8. - 9. října 2021 - korespondenční volba neschválena

Dne 28. prosince 2020 prezident republiky svým rozhodnutím, publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 611/2020 Sb., vyhlásil podle článku 63 odst. 1 písm. f) ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústavy České republiky, a podle § 1  odst. 3 zákona č. 247/ 1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 204/2000 Sb., volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu a stanovil dny jejich konání na pátek 8. října a sobotu 9. října 2021.

PSP ČR

PSP ČR

Podle ustanovení §3 odst.2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky budou volby probíhat mimo území České republiky ve zvláštních stálých volebních okrscích, tedy na profesionálních zastupitelských úřadech ČR v zahraničí.

Korespondenční hlasování pro voliče v zahraničí NEBYLO SCHVÁLENO. Hlasovat se bude tedy pouze klasickým prezenčním způsobem - v Dánsku na Velvyslanectví v Kodani.

Je možné požádat o ZÁPIS DO SEZNAMU VOLIČŮ vedeného velvyslanectvím, což se týká zejména osob, které pobývají v Dánsku dlouhodobě (nikoli např. pouze na krátkodobý studijní nebo pracovní pobyt).

Zabezpečení uvedených voleb se řídí níže uvedenými zákony a předpisy:

  • Rozhodnutí prezidenta republiky č. 611/2020 Sb., o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky;
  • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších zákonů       (článek 16-20);
  • Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  •  Vyhláška č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona  č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu, uveřejněného pod č. 243/l999 Sb., a zákona č. 204/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů;
  • Vyhláška MZV č. 118/2006 Sb., kterou se určují zastupitelské úřady, kterým budou při volbách do Poslanecké sněmovny hlasovací lístky dodány, a zastupitelské úřady, kterým bude hlasovací lístek zaslán k vytištění nebo rozmnožení přenosovou technikou, ve znění pozdějších předpisů;

Další informace budou následovat v souladu s platným harmonogramem zajištění voleb do PS PČR 8. - 9. října 2021.

Rozhodnutí prezidenta republiky č. 611/2020 Sb. zde: https://www.mzv.cz/file/4202987/rozhodnutiprezidenta_volbyPSPCR_8_9._10._2021.pdf

přílohy

Rozhodnutí Prezidenta ČR o konání voleb 90 KB PDF (Acrobat dokument) 4.2.2021