česky  dansk  english 

rozšířené vyhledávání

Češi v Dánsku

Dopis zmocněnce pro krajanské záležitosti

Zvláštní zmocněnec Ministerstva zahraničních věcí ČR pro krajanské záležitosti Jiří Krátký ve svém dopise pro Čechy žijící v zahraničí informuje o projektech zaměřených na podporu výuky českého jazyka, českých krajanských komunit a českého… více ►

Sdělení České školy v Kodani

pastelky_1

Žijete v Kodani a okolí a chtěli byste, aby Vaše děti mluvily dobře česky a našly české kamarády? Pak je Česká škola vKodani právě pro Vás! více ►

Krajanské spolky v Dánsku

vlajka

Nové znění školského zákona

zakonik

Dnem 1. ledna 2012 nabyl účinnosti zákon č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). více ►

Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí na léta 2016 až 2020

thumb

Účastníci odboje a odporu proti komunismu

pamatnik_ujezd_s

Parlament ČR schválil zákon o účastnících odboje a odporu proti komunismu (zákon č. 262/2011 Sb.). více ►

Vyhledávání válečných hrobů na webu

valecne_hroby_1

Velvyslanectví ČR v Kodani upozorňuje na novou interaktivní webovou stránku Ministerstva obrany České republiky, na níž lze vyhledat české válečné hroby z I. a II. sv. války jak na území ČR, tak i v zahraničí. více ►