česky  dansk  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Nové znění školského zákona

Dnem 1. ledna 2012 nabyl účinnosti zákon č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Ve věci plnění povinné školní docházky v zahraničí přináší novelizace zásadní změnu: ruší se povinnost rozdílových zkoušek. Nově je naopak stanovena možnost zkoušku na kmenové škole vykonat, pokud o to rodič/zákonný zástupce školu požádá.

Nebude-li zkoušky žák vykonávat, doloží rodič/zákonný zástupce plnění povinné školní docházky způsobem, který stanoví prováděcí právní předpis. Tím je Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, jejíž novelizace ještě nebyla schválena. S největší pravděpodobností bude rodič/zákonný zástupce docházku v zahraničí dokládat předložením vysvědčení (s překladem do českého jazyka).

Nové znění školského zákona naleznete na webových stránkách MŠMT.

Připomínáme, že Část třetí, § 36 odst 4. školského zákona stanovuje zákonnému zástupci povinnost přihlásit dítě k povinné školní docházce v tzv. spádové škole, a to v době od 15. ledna do 15. února kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. O plnění povinné školní docházky v zahraničí je třeba informovat ředitele spádové školy. Po příjezdu do země pobytu je rodič/zákonný zástupce povinen žáka přihlásit do školy do dvou týdnů.

Pro rodiče v zahraničí může být rovněž důležitá informace, že novela přináší změny v přijímacím řízení na střední školy (viz příloha).

 

přílohy

Informace_o_zmenach_v_prijimacim_rizeni_na_stredni_skoly... 52 KB DOC (Word dokument) 9.2.2012