česky  dansk  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí na léta 2016 až 2020

A) Krajanský vzdělávací program a výuka českého jazyka a literatury v zahraničí (aktualizace pro rok 2016) v gesci odboru mezinárodních vztahů MŠMT, zahrnuje dosavadní Krajanský vzdělávací program a podporu lektorátů a výuky českého jazyka a literatury. Na implementaci této části programu se kromě MŠMT podílí také příspěvková organizace MŠMT Dům zahraniční spolupráce (dále jen „DZS“) a rovněž MZV.

B) Poskytování peněžních darů na krajanské projekty (aktualizace pro rok 2016) v gesci MZV a zahrnuje krajanské kulturní projekty a opravy krajanských objektů.

V roce 2016 bude v souladu s usnesením vlády č. 348/2015 o pokračování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí pokračovat jako jedna položka v gesci MŠMT a v těsné spolupráci mezi MZV a MŠMT realizace Krajanského vzdělávacího programu a výuky českého jazyka a literatury v zahraničí. Tato položka je rozdělena na následující skupiny:

1) Semestrální stipendijní studijní pobyty (DOC, 33 KB)

2) Čtyřtýdenní kurz českého jazyka pro krajany (DOC, 32 KB)

3) Dvoutýdenní kurz metodiky výuky českého jazyka pro vyučující z řad krajanských komunit (DOC, 32 KB)

4) Vysílání učitelů českého jazyka ke krajanským komunitám

5) Vysílání lektorů českého jazyka na zahraniční (především vysokoškolské) vzdělávací instituce

 

Aktualizovaný text platných pravidel pro poskytování peněžních darů krajanským spolkům bude od února možné nalézt na webových stránkách: www.mzv.cz/krajane/financni_podpora/penezni_dary_do_zahranici. Tato pravidla se budou aplikovat na dar udělený v r. 2016 a vyúčtovaný v r. 2017.

Další informace o uvedeném programu naleznete na webových stránkách:

Pracoviště MZV pro krajanské záležitosti

Dům zahraničních služeb