česky  dansk  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Krajánek ve světě, z. s.
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Krajánek ve světě zahajuje zápisy do online výuky pro školní rok 2021/22

Máte doma předškoláky nebo školáky, kterým byste rádi zajistili výuku českého jazyka? Podívejte se na stránky spolku Krajánek ve světě, který v uplynulém školním roce realizoval pilotní projekt distanční výuky pro české děti žijící v zahraničí a nyní zahajuje zápisy pro nadcházející školní rok 2021/22.

V letošním školním roce 2020/21 spolek Krajánek realizoval první rok distanční výuky pro české děti žijící v zahraničí. Na tvorbě pilotního projektu zástupci spolku spolupracovali s Magistrátem hlavního města Prahy a Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky hlavního města Prahy. Výuka je po odborné stránce konzultována s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

V nadcházejícím školním roce 2021/22 bude spolek pokračovat s úspěšnou výukou na úrovni 1. a 2. ročníku ZŠ, pilotně s úrovní 3. třídy ZŠ a přidá i projektově-konverzační hodiny pro děti, které se nepřipravují na přezkoušení v kmenových školách v ČR.

Předběžné přihlášky pro příští školní rok jsou z organizačních důvodů přijímány do 20. června 2021. Od poloviny června také budou probíhat online setkání – “zápisy” s rodiči a dětmi.

Bližší informace o projektu, o časové dotaci kurzů, školném a technických požadavcích naleznete na https://www.krajanekvesvete.cz/vyuka/zapis-na-rok-2021-22/

***

O PROJEKTU

Jeho smyslem je zajistit výuku českého jazyka a reálií zejména českým dětí ve světě, které žijí v místech, kde není krajanskými spolky a školami výuka organizovaná nebo to mají do krajanských škol daleko.

Distanční online výuka českého jazyka je uzpůsobena specifikům českých žáků žijících dlouhodobě v zahraničí. Projekt je zaměřen především na děti, které nemají přístup k výuce češtiny (například nežijí v místě, jež má aktivní krajanskou školu nebo krajanský spolek, který výuku češtiny organizuje, popřípadě výuka poskytovaná krajanským spolkem nepokrývá jejich potřeby).

Cílem projektu je vytvoření systému, který by umožnil dětem přístup k výuce, učebním pomůckám přizpůsobeným specifickým požadavkům multilingvních dětí a vytvoření inkluzivních tříd tvořených dětmi žijícími v zahraničí.