česky  dansk  english 

Avanceret søgning
Henvisning til artikel Print Decrease font size Increase font size

CZ PRES’ økonomiske seminar i Danmark

Onsdag den 7. januar 2009 blev der afholdt et økonomisk seminar ”EUROPE WITHOUT BARRIERS – Reaping the full benefits of an extended single market” i København.

I anledning af Den Tjekkiske Republiks formandskab i EU (CZ PRES) har den tjekkiske ambassade i København forberedt en række arrangementer.

Zdeněk Lyčka, Tjekkiets ambassadør i Danmark

Det økonomiske seminar blev til gennem et fagligt og konkret samarbejde med Dansk industri (DI). Endvidere deltog EU-kommissionens repræsentation i Danmark. Jan Hebnar fra det tjekkiske Handels- og Industriministerium samt Michal Beník fra det tjekkiske Statsministerium støttede seminariet fagligt og deltog i det.

Paneldiskussionen

Efter DIs adm. direktør Hans Skov Christensens velkomsttale præsenterede den tjekkiske ambassadør Zdeněk Lyčkadeltagerne i DIs store, fyldte kongressal for det tjekkiske formandskabs prioriteter (”de 3 E’er”) sammen med CZ PRES’ motto: ”Europa uden barrierer” med fokus på det forenede indre marked og de fire unionsfriheder: kapitalen, varerne, arbejdskraften og tjenesteydelsernes frie bevægelighed. Samtidig pegede han på EUs store økonomiske potentiale, som pga. af barriererne på det indre marked ikke kan blive realiseret. Iflg. et af DIs studier er omfanget af dette vurderet til at udgøre 200 til 300 mia. EUR.

Seminardeltagere fra den offentlige og den private sektor

Derefter fulgte flere oplæg (bl.a. fra DIs Europa-politiske chef Henriette Søltoft, DG Markets sektionsdirektør Henrik Mørch og Stig Uffe Pedersen, kontorchef for Indre Marked Center i Erhvervs- og Byggestyrelsen), samt fra oplægsholdererne fra det tjekkiske Handels- og Industriministerium og Statsministeriet. Under oplæggene og i den efterfølgende paneldiskussion havde man først og fremmest fokus på de bidrag og resultater som EUs udvidelse for fem år siden har frembragt, samt på de videre muligheder for ekspansion på EUs indre marked (NB: En rapport om den positive indflydelse på det indre marked ved Unionens udvidelse er under forberedelse). Det forenede indre markeds position inden for den globale økonomis rammer blev ligeledes vurderet og drøftet, og der blev peget på den opmærksomhed, hvormed man skulle følge dette marked. Endvidere blev perspektiverne for det forenede indre marked ved fuld implementering af EUs Direktiv om tjenesteydelser drøftet. (NB. I februar 2009 bliver der i Prag afholdt europæisk konference om tjenesteydelsernes fremtid på EUs indre marked). Endelig blev nødvendigheden af fuld harmonisering af beskyttelsen af forbrugernes rettigheder drøftet, samt at en bredere udnyttelse af SOLVIT- systemet uden tvivl er af afgørende betydning. Der er betydelige besparelser at hente ved en løsning omkring de administrative forhindringer (ifølge Kommissionens repræsentant på omkring 24 mia. EUR).

I denne sammenhæng var oplæget fra DANFOSS A/S særdeles relevant. Danfoss er den største industrivirksomhed i Danmark og et betydningsfuldt overnationalt konglomerat, nr. 1 i verden inden for køle- og klimateknik og inden for varme- og hydrostatiske transmissioner og anlæg. I sit oplæg og i den efterfølgende diskussion redegjorde Danfoss’s repræsentant Lars Dyrhagen for sin praktiske erfaring m.h.t. barrierer på det indre marked, som understregede, at heller ikke inden for virksomhedssfæren behøver der at være interesse i fuldstændigt at fjerne eksisterende barrierer. Sådan skulle den oplevede virkelighed opfattes af de involverede europæiske embedsmænd, for barrierer betyder ofte, at ”somebody is IN and somebody OUT”. Det kan ud fra et konkurrencesynspunkt selvfølgelig være positivt for nogle firmaer. Det drejer sig om en paradoks, som især i økonomiske krisesituationer kan medføre, at visse virksomheder forlanger en vis grad af protektionisme … Derfor mener denne danske virksomhed, at det er nødvendigt, at Kommissionen opstiller bindende standarder.

Diskussionen på dette økonomiske seminar veg heller ikke uden om de påtrængende problemer, der er forbundet med den verdensomspændende finansielle krise. Her blev det nødvendige i at tage hensyn til de nye betingelser inden for det forenede indre markeds rammer påpeget, og det blev understreget, hvor vigtigt det er at udnytte Stabilitetspagten, samt det behov der er for videre strukturreformer m.m. Endvidere har repræsentanten for Kommissionen udtalt, at statens ejendom i banksektoren ikke behøver at være et problem, men det er nødvendigt at forhindre enkelte lokale banker og finansinstitutioner i ”protektionisme” eller endda at skaffe sig fordele på nationalt niveau.

Fra højre: Hans Skov Christensen, DIs Direktør, Jan Høst Schmidt, chef for Den Europæiske Kommissions Repræsentation i Danmark, Zdeněk Lyčka, Tjekkiets ambassadør i Danmark, Bent Claudi Lassen, kandidat til Europaparlamentet

Ambassadens arrangement har mødt ekstraordinær interesse hos deltagerne både fra den statslige og private sektor i Danmark, og blev positivt vurderet også af repræsentanter fra diplomatiet.

Seminardeltagere fra den offentlige og den private sektor