česky  dansk  english 

Avanceret søgning
Henvisning til artikel Print Decrease font size Increase font size

Dansk-tjekkisk Erhvervsforums årsmøde og seminar ”Fokus på Tjekkiet”

Den 10. november 2010 blev der på Århus’ rådhus afholdt årsmøde for Dansk-tjekkisk Erhvervsforum (DTEF).

Den 10. november 2010 blev der på rådhuset i Århus afholdt årsmøde i DTEF. DTEF er en unik gruppering af danske virksomheder og erhvervsfolk, som er interesseret i at gøre forretninger i og eventuelt at investere i  Tjekkiet. I mødet deltog den tjekkiske ambassadør i Danmark, Zdeněk Lyčka, samt førstesekretær Jiří Borcel. Der blev diskuteret årsberetning samt fremsat ideer og forslag til Forums aktiviteter fremover.


DTEFs årsmøde

Bestyrelsens formand og Tjekkiets honorære konsul i Danmark, N. Brøchner, aflagde årsberetningen. I fjor holdt bestyrelsen to møder (CZ, DK). DTEF har endvidere med deltagelse af den tjekkiske ambassadør afholdt et seminar for medlemmerne, som blev en stor succes. Mødet blev afholdt i virksomheden Færch Plasts lokaler (som investerer i Liberec) i Holsterbro (Jylland), hvor bl. a. professor i tjekkisk sprog. P. Bugge, og lektor K. Haušildová fra Århus Universitet præsenterede kulturforskelle mellem de to lande ud fra erhvervsmiljøsynspunkt for publikum. En af de største succeser, som blev gennemført i fjor, hører uden tvivl opdatering og modernisering af Forums website, som fremover skal danne base for at hente informationer og for udveksling af informationer, som er relevante for samarbejdet mellem erhvervsfolk i begge lande.

Det nye er, at siden er det muligt for medlemmer at komme med egne indlæg ved hjælp af blogs.

Efter DTEFs årsmøde blev der holdt ”Fokus på Tjekkiet”, et seminar som det danske Udenrigsministerium (Eksportrådets filial med sæde i Århus) stod for sammen med DTEF, Århus kommune, Business Club Århus, Århus Erhverv og Midtjyllands Væksthus. Repræsentanter fra den tjekkiske ambassade i København deltog i seminaret efter dansk invitation. De tjekkiske gæster deltog aktivt i seminarets networking.

Seminaret bestod af to dele – den informative og den praktiske. Seminaret blev åbnet af borgmesteren i Århus, N. Wammen. Efter åbningen var det den danske ambassadør i Tjekkiet, O. Moesby, som kom med et indslag om den politiske situation i Tjekkiet. Så fulgte chefen for handelsafdelingen ved den danske ambassade i Tjekkiet J. M. Knudsens redegørelse om de muligheder, der findes på det tjekkiske marked. Efter pausen gjorde honorær konsul N. Brøchner rede for emnet: erfaringer fra det dansk-tjekkiske samarbejde, efterfulgt af marketingsdirektøren for selskabet R82 M. Rahbek, som talte om fremstilling af hjælpemidler for handicappede (produktion i Tjekkiet), og generalmanager for Færch Plast A. T. Jensen, som talte om at etablere produktionsvirksomhed i Tjekkiet.


Fra højre: Honorærkonsul N. Brøchner, den tjekkiske ambassadør i Danmark Z. Lyčka, borgmester i Århus N. Wammen, den danske ambassadør i Tjekkiet O. Moesby, Eksportrådets repræsentant H. Petersen og den danske handelsråd i Tjekkiet J. M. Knudsen

Talernes bidrag om samarbejdet med Tjekkiet var positive. Repræsentanterne anbefalede enstemmigt at realisere investeringer i Tjekkiet (godt erhvervsmiljø, uddannet og billigere ordinær arbejdskraft og gode mellemledere, samt at samtlige vurderinger bekræfter perspektiver i nuværende investeringer pga. bl.a. eksistensen af forberedte investeringsindustrizoner, tilstedeværelse af højere læreanstalter i mange regioner, som sikrer velkvalificeret arbejdskraft). Repræsentanten fra Færch Plast fremhævede det gode samarbejde med agentur CzechInvest ved forberedelse og realisering af investeringer.


Repræsentant for Eksportrådet, H. Petersen, ved seminarets åbning

Men også de mindre positive sider ved erhvervsinvesteringer i Tjekkiet blev påpeget, bl. a. overbureaukratiseret miljø, der er lidt under standard (stempler; forsøg på højere satser for  administrative opgaver hos udenlandske erhvervsfolk end hos tjekkiske virksomheder, strengere krav ved etablering af udenlandske virksomheder end ved tilsvarende tjekkiske virksomheder; de ordinære tjekkiske ansattes specificitet – tjekkiske ansatte vil kun have tjekkiske ledere). Det udmundede i en enstemmig anbefaling af at engagere tjekkiske jurister og ledere, som kan finde ud af de komplicerede regler og forordninger, og som disponerer over et omfangsrigt net af lokale kontakter, hvilket ligeledes er med til at billiggøre investeringen betydeligt.

Ud fra en helhedsbetragtning var seminaret ”Fokus på Tjekkiet”s konklusion enstemmigt positiv for Tjekkiet, og de ca. 40 deltagere kunne forlade seminaret med bevidsthed om, at Tjekkiet er et velegnet land for udenlandske investeringer.