česky  français 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Ekonomický úsek velvyslanectví ČR v Senegalu - informace pro podnikatele

Článek obsahuje praktická doporučení pro podnikatele, stručnou charakteristiku senegalské ekonomiky a odkazy na instituce v Senegalu i ČR zaměřené na obchod a podnikání v Senegalu.

Hlavním cílem ekonomické diplomacie v Senegalu je napomoci propojení českých podnikatelů se senegalskými partnery a šířeji propojení ekonomických zájmů ČR s dlouhodobými rozvojovými plány Senegalu. Ekonomický úsek velvyslanectví sleduje informace o hospodářství Senegalu, včetně podnikatelského prostředí a plánovaných veřejných i soukromých zakázkách. Také napomáhá při komunikaci mezi českými ekonomickými subjekty a místními institucemi. České podniky mohou před zahájením aktivit v Senegalu své záměry konzultovat s ekonomickým úsekem velvyslanectví a získat tak aktuální informace o vývoji ekonomiky a situaci na trhu.

 

Podle dat Světové banky má Senegal druhou největší ekonomiku ze zemí Západoafrické hospodářké a měnové unie (Union Économique et Monétaire Ouest Africaine, UEMOA) a čtvrtou ze zemí Hospodářského společenství západoafrických států (Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO). Země Západoafrické hospodářké a měnové unie používají jako svou měnu západoafrický frank pevně navázaný na Euro. S HDP 13 mld. USD se Senegal v roce 2015 nacházel na 122. místě v pořadí zemí podle velikosti ekonomiky (pro srovnání ČR se s HDP 182 mld. USD umístila na 51 místě). V posledních letech Senegal zaznamenává silný růst ekonomiky, v roce 2015 HDP Senegalu vrostl o 6,5% (nejvíce za posledních 12 let) a pro rok 2016 Mezinárodní měnový fond předpovídá růst ekonomiky o 6,6%. V hodnocení podnikatelského prostředí Doing Business, které každoročně vypracováná Světová banka, Senegal postoupil v roce 2015 oproti předchozímu roku o tři místa na 153. místo ze 189 zemí (ČR obsadila v tomto hodnocení v roce 2015 36. místo).  

 

Důležitou úlohu v senegalské ekonomice nadále hraje zemědělský sektor, který se na HDP podílí zhruba 20% a stále zaměstnává mezi 50 až 70% pracujícího obyvatelstva. Hlavními plodinami jsou arašídy a rýže, dále proso, kukuřice, čirok, bavlna, rajská jablka a tropické ovoce (především mango). Tradičně je významný rybolov a ryby i plody moře jsou určeny pro domácí spotřebu i na vývoz. V současné době se rozvíjí těžba nerostných surovin. Jedná se především o těžbu zlata, železných rud a fosfátů, byly však nalezeny i ekonomicky zajímavé zásoby zirkonu, mramoru, žuly, mědi, chrómu, niklu. V pobřežních vodách Senegalu byla nedávno objevena také ložiska zemníno plynu. Dále se rychle rozvíjí stavitelství a sektor služeb. Kvalita služeb, zejména v oblasti bankovnictví a telekomunikací, je považována za nejlepší v regionu. Senegal má také v porovnání s dalšími zeměmi Západní Afriky dobrou úroveň infrastruktury.  Je také třeba zmínit, že většina pracujících obyvatel Senegalu je zaměstnána v neformálním sektoru, přičemž neformální sektor mimo zemědělství představuje kolem 40% DHP senegalské ekonomiky.

 

Praktická doporučení Zastupitelského úřadu ČR v Dakaru:

 

  • Úředním jazykem je v Senegalu francouzština. Dobrá znalost francouzštiny je tedy nezbytná pro komunikaci se senegalskými firmami i místními institucemi (jen velmi málo lidí je schopných komunikovat v angličtině). V Senegalu není žádný oficiální tlumočník z češtiny do francouzštiny.
  • Veškeré propagační materiály a technická dokumentace pro senegalský trh by měly být zpracovány ve francouzštině. Vhodné je i výrobek, či službu na místě předvést.
  • Pro navázání nebo rozvinutí obchodních vztahů je nutná osobní přítomnost v Senegalu.
  • Podnikatelské subjekty se zájmem o aktivity v Senegalu by měly mít na vědomí, že zdejší administrativní procesy mohou být zdlouhavé a právní vymahatelnost není vždy zaručena.
  • Přes existenci legislativy v oblasti ochrany duševního vlastnictví není ochrana duševního vlastnictví v praxi dostačující.

 

Informace na internetu většinou nejsou v Senegalu providelně obměňovány, některá základní data nicméně můžete najít na následujících stránkách:

 

Základní informace o Senegalu lze získat na stránkách agentury pro podporu zahraničních investic APIX: http://www.investinsenegal.com. Na jejích stránkách jsou uveřejňovány i veřejné zakázky.

 

Tyto informace získáte i na portálu veřejných zakázek:

http://www.marchespublics.sn

 

Další informace o veřejných zakázkách pro Senegal lze získat na stránkách rozvojových projektů podporovaných EU a vyhlašovaných Evropskou komisí i na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR:

 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=QS

 

http://www.mzv.cz/rozvoj

 

Další informace poskytne portál ministerstva hospodářství a ekonomie:

http://www.finances.gouv.sn

 

Statistické údaje jsou zveřejňovány na stránkách Národní agentury pro statistiku a demografii:

http://www.ansd.sn

 

Informace ohledně státní zprávy najdete na stránkách úřadu vlády:

https://www.sec.gouv.sn

 

Úřad prezidenta najdete na:

http://www.presidence.sn

 

Základní informační servis poskytuje Tisková agentura APS:

http://www.aps.sn

 

Informace o ekonomice Senegalu lze získat i na stránkách mezinárodních organizací:

www.worldbank.org

www.imf.org

www.ecowas.int

www.uemoa.int

 

V případě zájmu o specifické informace týkající se obchodování, podnikání, či investování v Senegalu se můžete také obrátit na některou z níže uvedených institucí (seznam je pouze informativní a nemusí obsahovat všechny kompetentní orgány).

 

V Senegalu:

 

Rada evropských investorů v Senegalu (Conseil des Investisseurs Européens au Sénégal - CIES)

adresa: 2, Place de l'Indépendance, BP 130 Dakar, Sénégal 

tel.: +221 33 823 62 72

e-mail: contact@cies.sn

internet: www.cies.sn

 

Národní rada zaměstnavatelů Senegalu (Conseil National Du Patronat Du Sénégal - CNP)

adresa: 7, Rue Jean Mermoz, BP 3537 Dakar, Sénégal

tel.: +221 33 889 65 65

e-mail: cnp@orange.sn

internet: www.cnp.sn

 

Národní konfederace zaměstnavatelů Senegalu (Confédération Nationale des Employeurs du Sénégal - CNES)

adresa: 5, Avenue carde, BP 3819 Dakar, Sénégal

tel.: +221 33 823 09 74

e-mail: cnes@orange.sn

internet: www.cnes.sn

 

Agentura pro podporu investic a velkých projektů (Promotion des Investisements et Grand travaux – APIX)

adresa: 52 - 54 Rue Mohamed V, BP 430 CP 18524 Dakar, Sénégal

tel.: +221 33 849 05 55

e-mail: contact@apix.sn

internet: www.investinsenegal.sn

 

Národní svaz obchodníků a průmyslníků Senegalu (Union Nationale des Commercants et Industriels du Sénégal – UNACOIS)

adresa: Avenue Cheikh Ahmadou Bamba, BP 3698 Dakar - Peytanvin, Sénégal

tel.: +221 33 889 29 70

e-mail: contact@unacois.sn

internet: www.unacois.sn

 

V ČR:

 

Smíšená obchodní komora Česká republika – Subsaharská Afrika

adresa: Staroměstské nám. 15, 110 00 Praha 1

tel.: +420 255 706 022, +420 224 237 118

e-mail: chamber@crgchamber.com

internet: www.crgchamber.com

 

Hospodářská komora České republiky

adresa: Florentinum, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1

tel.: +420 266 721 300

e-mail: office@komora.cz

internet: www.komora.cz

 

Svaz průmyslu a dopravy ČR

adresa: Freyova 948/11, 190 00 Praha 9 - Vysočany

tel.: +420 225 279 111

e-mail: spcr@spcr.cz

internet: www.spcr.cz

 

Asociace středních a malých podniků a živnostníků ČR

adresa: Sokolovská 100/94, 186 00  Praha 8 - Karlín

tel.: +420 236 080 454, +420 733 722 512

e-mail: amsp@amsp.cz

internet: www.amsp.cz