česky  français 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Informace ohledně založení pobočky české firmy v Senegalu

K založení dceřiné společnosti v Senegalu je nutné, aby byla česká firma zastupována místním notářem. Dokumenty požadované notářem jsou následující:
 

  • Kopie stanov mateřské společnosti;
  • Kopie obchodního rejstříku mateřské společnosti;
  • Kopie platného občanského průkazu nebo pasu ředitele místní pobočky české společnosti;
  • Výpis z rejstříku trestů ředitele místní pobočky české společnosti ne starší než 3 měsíce;
  • Vyplněný informační formulář, který dodá notář.

Notář vypracuje stanovy a dodatek ke stanovám místní dceřiné společnosti, který bude dán k podpisu všem společníkům nové společnosti. Poté bude následovat schválení žádosti o založení dceřiné společnosti místními úřady a složení potřebného kapitálu.

Všechny dokumenty musí být přeloženy do francouzštiny a ověřeny (kromě občanského průkazu a pasu, jejichž ověření české úřady nevydávají) soudním překladatelem registrovaným u Ministerstva spravedlnosti ČR. Místní notář poskytne potřebné dokumenty pro senegalské úřady i detailní informace, jakým způsobem při zakládání dceřiné společnosti postupovat.

Podrobnější informace ohledně zakládání obchodních společností v Senegalu lze najít na webové stránce agentury APIX (Bureau d‘appui à la création d’entreprise) http://creationdentreprise.sn/. Seznam notářů najdete na webové stránce senegalské notářské komory http://www.notairesenegal.sn/.