česky  français 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: ZÚ Dakar
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Nové obchodní soudy urychlí řešení sporů a zlepší ochranu investic v Senegalu

Koncem června 2017 senegalské Národní shromáždění schválilo zákon o vytvoření, organizaci a fungování obchodních soudů a odvolacích obchodních komor, které se budou skládat z profesionálních soudců a tzv. konzulárních soudců, kteří nejsou povoláním soudci, ale obchodníci. Cílem zákona je zlepšení ochrany investic pro domácí i zahraniční společnosti a zrychlení řešení obchodních sporů.
 

Zavedení obchodních soudů a odvolacích obchodních komor by mělo pomoci zvýšit transparentnost podnikatelského prostředí v Senegalu a urychlit řešení obchodních sporů. Toto je dobrá zpráva i pro české podnikatele, kteří plánují vstoupit na rychle rostoucí senegalský trh. V regionu západní Afriky již existují obchodní soudy například v Pobřeží slonoviny nebo v Mali.

Nový obchodní soud budou moci využít pro řešení obchodních sporů i zahraniční společnosti, které působí v Senegalu, čímž by měla být posílena vymahatelnost práva a ochrana jejich investic, včetně vymahatelnosti pohledávek. Zároveň by mělo dojít k rychlejšímu projednávání případů. Pokud české společnosti nemají v Senegalu dceřinou společnost, ani žádnou jinou formu obchodního zastoupení, bude řešení jejich obchodních sporů záviset na podmínkách stanovených v kontraktu, kde se určí, jakým právem se budou případné spory řídit. V případě, že je senegalské právo použitelné a předmět sporu se týká obchodního jednání nebo sporu mezi firmami, mohou se strany sporu obrátit na obchodní soudy a v případě odvolání na odvolací obchodní komory.

Mezi kritiky zákona patřila senegalská Advokátní komora, která odmítala zavedení funkce konzulárních soudců, kterými budou jmenováni obchodníci bez patřičné právnické praxe vybraní Národní obchodní komorou a regionálními obchodními komorami po konzultaci s profesními asociacemi. Dalším sporným bodem podle Advokátní komory byla nemožnost odvolat se k odvolacím obchodním komorám v případě sporu v hodnotě menší než 25 milionu FCFA. Pozitivně se naopak k reformě vyjádřila Národní hospodářská komora, s tím, že nyní budou soudit obchodníky také obchodníci, čímž dojde k zásadnímu zrychlení řízení.

Otázkou zůstává, zda v zákoně uvedená minimální částka 25 milionů FCFA (cca 1 milion Kč) pro možnost odvolání k odvolacím obchodním komorám není na místní poměry příliš vysoká, neboť většina sporů místních malých a středních firem pravděpodobně nebude přesahovat tuto hranici a nebudou se tedy moci proti rozhodnutí obchodního soudu k nově zřízeným odvolacím komorám odvolat. Až praxe také ukáže, jak dobře budou tyto nové instituce plnit své úlohy a jak se v místních podmínkách osvědčí nová funkce konzulárních soudců – obchodníků, kteří budou do této funkce vybíráni hospodářskými komorami a následně jmenováni Ministerstvem spravedlnosti.

Touto reformou Senegal realizuje jeden z hlavních cílů Smlouvy Organizace pro harmonizaci obchodního práva v Africe, která podporuje implementaci právních procedur posilujících ochranu investic v 17 afrických zemích včetně Senegalu.

(Mgr. Pavel Zástěra, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Dakaru)