česky  français 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: (@MZV)
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Cyklus přednášek a workshop na Collège des Architects

Na základě spolupráce ZÚ a Collège des architects proběhl ve dnech 12. – 27. 5. 2014 pod vedením prof. J. Vybírala z VŠUP Workshop nazvaný Project for the completion of the Old Town City Hall in Prague. Workshopu se kromě profesorů a ředitele školy zúčastnilo asi šedesát studentů série přednášek a byl doplněn sérií přednášek o české architektuře.  

Workshop

Workshop byl zahájen obsáhlým výkladem o historii Prahy a Staroměstského náměstí. Zvláštní pozornost byla věnována osmi uskutečněným soutěžím na dostavbu radnice, která tehdy měla být výrazem kulturní a politické emancipace českého etnika, bojujícího o svou rovnoprávnost v rámci mnohonárodní habsburské monarchie. Tyto ideologické perspektivy, které určovaly podobu soutěží na přelomu století, jsou dnešním mladým architektům zcela cizí. Nezastavěná parcela v centru historického města však i pro ně představuje zajímavou výzvu - najít vhodné ideové zadání a scelit prostor náměstí.

            Úkolem studentů v Dakaru bylo navrhnout experimentální prostor na půdorysné stopě již neexistujícího východního křídla Staroměstské radnice. Cílem úkolu bylo architektonické řešení dané lokality v kontextu náměstí a její zasazení do urbanistické struktury města. Důraz byl kladen nejen na funkční správnost dispozičního řešení objektu, ale i na kreativitu a individuální formování architektonického výrazu.

studenti Collège des architects při prezentaci svých návrhů

studenti Collège des architects při prezentaci svých návrhů

 Při vyhodnocení výsledků studenti Collège des Architects prezentovali celkem pět návrhů na dostavbu Staroměstské radnice. Výsledky dle očekávání ukázaly, že kulturní rozdíly střední Evropy a západní Afriky jsou do značné míry determinující, že však právě na této bázi mohou vzniknout pozoruhodná řešení. Nejzajímavější projekt byl variací na téma labyrintu, který byl založený na půdorysu ve tvaru afrického symbolu "kanaga" (u Dogonů symbol prvotní energie vesmíru). Další pozoruhodný projekt se pokoušel o fúzi pražských historických stylů, pevná stavební substance však byla překryta transparentní strukturou ze skla a oceli ve tvaru dvojitého ocasu z českého státního znaku. Dva studentské týmy tematizovaly historickou paměť místa tak, že se pokusily zachovat stopy bombardování radnice, a poslední tým navrhl lehký výstavní pavilon se znaky ekologické architektury

 Přednáškový blok

            Další přednáškový blok byl věnován historii české architektury od středověku až do současnosti. Osou výkladu byly kulturní památky či památkové zóny České republiky zapsané do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.  V posledním bloku se senegalští studenti seznámili s vybranými ukázkami intervencí moderní architektury v historickém prostředí.

V následné živé diskusi studenti i pedagogové potvrdili, že workshop s takto obtížným úkolem pro ně znamenal jedinečnou zkušenost, která jim přinesla zcela nové kompetence. Jejich nasazení bylo opravdu veliké, většina skupin věnovala v rámci přípravy mnoho úsilí nastudování českých ději, aby pochopila tento pro ně zcela nový kulturní kontext.

prof. J. Vybíral s dakarským umělcem Aliounem

prof. J. Vybíral s dakarským umělcem Aliounem