česky  français 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: MZV ČR
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

PROPEA 2022 – výzva k předkládání projektů pro podporu ekonomických aktivit v zahraničí

Ministerstvo zahraničních věcí vyhlásilo výzvu k předložení návrhů projektů na podporu ekonomických aktivit v zahraničí (dále jen PROPEA) pro rok 2022.  V rámci projektů PROPEA poskytují akreditované expertní subjekty působící v zahraničí (s podporou českého velvyslanectví v teritoriu) služby ekonomické diplomacie českým firmám, které v příslušném teritoriu působí nebo se na vstup na cílový zahraniční trh připravují.

Cílem programu PROPEA je:

•poskytnout českým firmám na zahraničních trzích kvalitní služby

•snížit českým firmám rizika spojená se vstupem na náročné zahraniční trhy

•do budoucna podpořit české firmy, jejichž aktivity v zahraničí se neomezují pouze na export, ale mají spíše investiční charakter

•posílit kapacity České republiky pro podporu trvalejší přítomnosti firem na zahraničních trzích

Služby poskytované v rámci projektů PROPEA jsou pro firmy cenově zvýhodněné a představují doplněk k individuálním službám, které firmám poskytují zastupitelské úřady a agentury CzechTrade a CzechInvest v zahraničí. Projekty PROPEA jsou tedy doplňkem katalogu služeb Klientského centra pro export a jednotné zahraniční sítě ČR, podobně jako program projektů ekonomické diplomacie PROPED. Z rozpočtu PROPEA je dotováno 70 % ceny služby, přičemž zbylých 30 % představuje spolufinancování firem. Prostřednictvím projektů PROPEA mohou české firmy využít například asistenci při zajištění registrace a certifikace svých výrobků nebo při zakládání pobočky v zahraničí. Kompletní sazebník služeb, které mohou české firmy v rámci projektů PROPEA využívat, obsahuje tyto položky:

Služby poskytované v rámci projektu PROPEA:

1)         zpracování obchodního plánu pro vstup na trh nebo investici

2)         zpracování právní, daňové, finanční a legislativní analýzy

3)         uvedení produktů na trh (pomoc při jednání s finančními institucemi, podpora při zřizování účtu a zajištění financování, založení firmy apod.)

4)         zajištění licencí, certifikací, registrací produktů a ochranných známek

5)         zajištění a ověření dokumentace pro import/export a logistiku

6)         vytváření a koordinace dodavatelských a partnerských sítí

7)         zajištění propagačních, marketingových a PR služeb

8)         podpora při spouštění výroby/zahájení činnosti v případě firem z oboru služeb

9)         využití technického zázemí

10)       zastupování firmy v místě

Maximální možná finanční podpora pro projekty realizované v rámci jednoho ZÚ v jednom kalendářním roce je stanovena na 500 tis. Kč. Současně maximální limit finančních prostředků v rámci jednoho projektu na položku „výdaje na podporu sdružování českých firem v teritoriu“ byl stanoven na 50 tis. Kč.

Návrhy projektů podávají potenciální realizátoři příslušnému zastupitelskému úřadu ČR v zahraničí (v případě Senegalu je příslušným úřadem Velvyslanectví ČR v Dakaru). Schválené projekty budou moci realizátoři projektů ve spolupráci se zastupitelskými úřady uskutečnit v období od 1. ledna do 31. října 2021.

Návrhy projektů je možné Velvyslanectví ČR v Dakaru předkládat nejpozději do 22.října 2021.

přílohy

Identifikační formulář ČJ 77 KB DOC (Word dokument) 13.9.2021

Identifikační formulář AJ 78 KB DOC (Word dokument) 13.9.2021

Služby PROPEA 39 KB DOC (Word dokument) 13.9.2021