česky  français 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Upozornění na systém hlášení cestovatelů přijíždějících do ČR

Na základě nového ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 18. 9. 2020  byl zaveden nový systém hlášení cestovatelů, kteří přijíždějí do ČR. Cestující, kteří  v posledních 14 dnech strávili dobu delší 12 hodin v některé ze zemí mimo seznam zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19, se nahlásí hygienické stanici před vstupem na území ČR prostřednictvím elektronického příjezdového formuláře.

Nový způsob hlášení příjezdu na území ČR hygienické stanici – před vstupem
Všechny osoby (včetně občanů ČR) s výjimkou stanovených kategorií (pracovníků mezinárodní dopravy, občanů EU a cizinců s trvalým či dlouhodobým pobytem v EU, kteří tranzitují přes ČR do 12 h, diplomatů a úředníků mezinárodních organizací registrovaných u MZV při pobytu na území do 14 dnů a dětí do 5 let věku), které pobývaly déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území států, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19, jsou nově podle bodu I./2. ochranného opatření povinny:

  1. Před vstupem na území ČR oznámit tuto skutečnost příslušné krajské hygienické stanici vyplněním elektronického Příjezdového formuláře - viz www.prijezdovyformular.cz;
  2. Předložit oznámení při hraniční nebo pobytové kontrole; a
  3. a)Bezodkladně (nejpozději však do 5 dnů od vstupu na území ČR) se na území ČR podrobit na vlastní náklady RT-PCR testu a zaslat negativní test příslušné hygienické stanici,
    b)Předložit při vstupu na území ČR negativní test ne starší 72 hodin.

    !Děti do 5 let věku jsou z povinnosti podstoupit test na přítomnost SARS-CoV-2 vyjmuty!

Nově se tedy příjezd na území nehlásí až s jeho uskutečněním, ale předem, tj. před samotným vstupem na území, a to novým způsobem, kterým je vyplnění elektronického formuláře přes internet s tím, že se následně oznámením prokáží při hraniční/pobytové kontrole.

Uznávání RT-PCR testů z jiných ČS EU
Občané EU a občané třetí země s povoleným dlouhodobým nebo trvalým pobytem v některém členském státě EU se nově mohou na vlastní náklady podrobit RT-PCR testu i v jiném členském státě EU před jejich příjezdem na území ČR. Tím mohou nahradit povinnost absolvovat RT-PCR test při příjezdu na území ČR. Test nesmí být při jeho předložení na území ČR starší 72 hodin (viz bod III./4. nového ochranného opatření).