česky  français 

rozšířené vyhledávání

Matriční a ověřovací agenda

Pro superlegalizaci dokumentu, ověření kopie dokumentu, ověření podpisu a žádost o český matriční doklad je třeba si sjednat schůzku na adrese consulate.dakar@mzv.cz. Pro vyzvednutí dokumentu a nabrání žádosti Vám Velvyslanectví dá schůzku.

Superlegalizace

Superlegalizace cizozemské veřejné listiny spočívá v ověřování pravosti podpisů a otisků úředních razítek a pečetí na dané veřejné listině. více ►

Poplatky

Všechny žádosti jsou zpoplatňovány dle Sazebníku konzulárních správních poplatků, který je součástí zákona č. 634/2004 Sb. Sazby za jednotlivé položky jsou stanoveny v českých korunách a jsou přepočítávány na západoafrické franky aktuálním… více ►

Žádost o vydání českého rodného listu

Informace pro postup, kdy se vaše dítě narodilo v zahraničí a přejete si požádat o jeho český rodný list prostřednictvím Velvyslanectví ČR v Dakaru. více ►

Matrika

Matriční událostí se rozumí narození, uzavření sňatku a úmrtí. Matriční události, ke kterým došlo v cizině, se zapisují do zvláštní matriky v Brně. Zvláštní matrika v Brně následně vystaví český matriční doklad (rodný list, oddací list či úmrtní… více ►

Ověřování

Přehled ověřovací agendy prováděné na Velvyslanectví ČR v Dakaru více ►